Intervju med Sweden Food Arenas nya innovationsledare

Sweden Food Arena har förstärkt organisationen med Kerstin Eriksson i rollen som innovationsledare. Vi ställde några snabba frågor! Om henne, om arenan och om svensk livsmedelsinnovation.

Till att börja med, vad gör en innovationsledare?

Sweden Food Arenas mål är att sammanföra livsmedelsföretagen med akademi eller forskningsinstitut i syfte att underlätta forskning och innovation. Ny kunskap och innovationslösningarna ska bidra till framtidens konkurrenskraftiga och hållbara livsmedelssystem. Innovationsledarens uppgift är att ha stort fokus på företagsmedlemmarna för att inspirera, initiera och driva olika innovationsskapande aktiviteter samt stötta små och stora företag att ta del av ny kunskap och därmed höja sin innovationsförmåga.

 

Vem är du och varför tror du att just du är väl lämpad för den här rollen?

Jag är en molekylärbiolog med en MBA-examen som vill göra nytta och bidra till de livsmedelsproducerande grönanäringarna. Lämpligheten kommer av mina formella och förvärvade kunskaper om hur man kombinerar lönsamhet och hållbarhet i grönekonomi. Innan jag fick glädjen att börja på Sweden Food Arena arbetade jag på Lantmännens Agroetanol som ledare av en grupp som bygger fabriker vars uppgift är att processa livsmedelsindustrin stärkelserika överskott. Överskottet förädlas till etanol, foder och livsmedlet kolsyra.  Innan jag sökte mig till grön ekonomi har jag arbetat kommersiellt i fältet Life Science, där genetiken och fysiologin varit central. Speciellt kan nämnas att jag arbetade med genotypning av framtidens mat. Jag har lång vana vid nätverkade och god kännedom om akademin premisser.

 

Vilka är de stora utmaningarna för att nå Sweden Food Arenas mål om att Sverige ska vara topp tre i innovationsranking bland europeiska livsmedelsindustrier? Och hur ska vi övervinna dessa?

Först och främst efterfrågar Sweden Food Arena rejäla offentliga satsningar inom forskning och innovation i livsmedelskedjan med tydligt fokus på ökad konkurrenskraft. En ökad satsning måste representera en totalt ökad satsning till sektorn och kan inte finansieras genom omfördelning inom befintliga ramar. Totalt sett efterfrågar vi en riktad och långsiktig satsning på 150 – 200 miljoner kronor som under kommande 4-årsperiod ökar till 400 miljoner kronor. Vi har tydligt poängterat att näringslivet är beredd att möta upp denna satsning, främst i form av in-kind men även med kontanta medel.

Därefter behövs det utlysningar och satsningar från tex Formas och Vinnova som utgår från näringens behov. Därför var det så viktigt för oss att ta fram livsmedelskedjans gemensamma Innovations- och forskningsagenda som vi presenterade i juni. Här tydliggör vi vilken ny kunskap och innovation näringen efterfrågar för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Och sist men inte minst, samarbete. Mellan företag, med akademi och med myndigheter. Vi måste tänka nytt, snabbt, stort men framför allt tillsammans.

 

Sweden Food Arena mottog nyligen 2,6 miljoner kr från Vinnova för att göra en förstudie kring hur den svenska livsmedelskedjan kan stärkas med innovation. Hur tänkte ni lägga upp det arbetet?

Under hösten kommer våra externa forskare från Jönköpings universitet att köra igång sitt arbete med att göra intervjuer, enkäter och analyser av vilka behov företagen har i en värdekedja för att kunna öka sin innovationsförmåga. I detta projekt utgår vi från den växtbaserade värdekedjan, men tanken är att verktygen ska kunna tillämpas i fler branscher både inom livsmedelsnäringen, men även inom andra näringar. Resultaten från höstens arbete sammanställs efter jul och då tänker vi bjuda in företagen till workshops för att diskutera resultaten och våra förslag på nya verktyg som myndigheterna skulle kunna använda sig av för att stimulera forskning och innovation. Parallellt med detta kommer vi även att kartlägga innovationssystemet, EUs satsning på forskning och innovation inom livsmedelssektorn samt ta fram förslag på en FoU kurs för våra medlemmar. Till vår hjälp har vi anlitat Thomas Malmer som projektledare, branschorganisationerna sitter med i vår projektgrupp, vår Innovations- och forskningskommitté är vår styrgrupp och så har vi en referensgrupp där Vinnova, Formas, Jordbruksverket och Tillväxtverket, samt IVA och Business Sweden medverkar. På detta vis säkerställer vi bred förankring och många kloka inspel!

 

Här kan du läsa mer om Sweden Food Arenas förstudie.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig