Journalistseminarium: Hur tolkar man statistik om livsmedelskonsumtion?

Är du journalist eller skribent och jobbar med rapportering om vetenskap, folkhälsa, mat eller dryck? I sådana fall har vi ett perfekt digitalt seminarium för dig den 4 december, som kommer att vara fullt av tips och tricks som gör ditt jobb lättare. Dessutom presenterar vi en rykande färsk undersökning om svenskarnas syn på mat och hälsa.

Det blir en fullspäckad timme med fyra korta presentationer på temat statistik om livsmedelskonsumtion. Se korta presentationer nedan. Välkomna!

Svenskarnas syn på mat och hälsa

Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen presenterar Livsmedelsföretagens senaste allmänhetsundersökning på temat mat och hälsa. Innehållande frågor om bland annat vilka svenskarna litar på vad gäller information om mat och hälsa, varifrån man hämtar sin information i dessa frågor, huruvida man följer dieter (och i sådana fall vilka. Och så vidare.

”Fritt från” – har vi sett en explosion av allergier de senaste tio åren?

Maria Sitell, talesperson för Brödinstitutet, legitimerad dietist och folkhälsovetare, presenterar utifrån Brödinstitutets årliga undersökning Brödtermometern hur många svenskar som anser sig lida av överkänslighet i relation till hur många som faktiskt har diagnostiserad sådan. Samt, hur det påverkar trenderna i hur svenskarna konsumerar så kallade fritt från-produkter (avseende gluten, laktos och tillsatser) utan att vara diagnostiserade med överkänslighet.

Olika nivåer av statistik – hur ska olika källor användas? Och hur ska de inte användas?

Eva Warensjö Lemming, är doktor inom medicinsk vetenskap och jobbar till vardags som risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket där hon bland annat ansvarar för olika nutritionsfrågor och matvaneundersökningar. Eva kommer att berätta om olika nivåer av statistik kring livsmedelskonsumtion och hur man använder dessa källor (samt hur källorna inte ska användas). Hon ger dessutom några praktiska exempel.

Tips om hur man bäst värderar statistik

Elisabet Rytter, nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, medicine doktor i nutrition, tidigare industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och med bakgrund som FoU-chef inom livsmedelsindustrin, sammanfattar och lämnar lite tips om vad man bör tänka på när man rapporterar om statistik kring livsmedelskonsumtion, för att undvika de vanligaste fallgroparna.

Tid och plats

Tid: 4 december kl. 09:00-10:00

Plats: Digitalt över Microsoft Teams, deltagarlänk sänds till alla som anmält sig senast dagen innan pressträffen.

Anmälan

Träffen är öppen, men föranmälan krävs. Anmälan görs till axel.granath@li.se senast den 2 december.