Kärvt läge i avtalsförhandlingarna

Kollektivavtalsförhandlingarna om nya avtal inom industrin mellan bland andra Livsmedelsföretagen och de fackliga motparterna kärvar. Efter intensiva och långa förhandlingsdagar under förra helgen och i veckan har det visat sig att parterna står långt ifrån varandra.

Samtliga kollektivavtal inom industrin förhandlas för närvarande, detta efter att avtalsförhandlingarna prolongerades i våras till följd av coronapandemin. Avtalen löper ut lördagen den 31 oktober och före dess måste nya avtal vara tecknade för att inte fredsplikten på arbetsmarknaden ska upphöra. Men läget är tufft och parterna står långt ifrån varandra. Vid återupptagande av förhandlingarna meddelade facken inom industrin att de kvarstår vid sitt yrkande om löneökningar på 3 procent medan arbetsgivarsidan meddelat att det efter krisen finns mycket litet – om något – utrymme för löneökningar.

Förhandlingarna kommer att fortsätta ända fram till midnatt mot söndag den 1 november om inte en överenskommelse nås före dess. Om fredsplikten upphör vid månadsskiftet finns risk för konflikt på arbetsmarknaden. Facken kan då varsla om stridsåtgärder, vilka kan träda i kraft tidigast sju dagar därefter, den 8 november.

Livsmedelsföretagen har upprättat en särskild e-postadress, avtalsjour@li.se, dit medlemsföretagen kan vända sig i frågor rörande avtalsrörelsen och dess effekter. Det har också tagits fram en konflikthandbok med information och fakta i händelse av ett varsel om konflikt. Handboken finns att ta del av på Livsmedelsföretagens hemsida.

Löpande information kommer att publiceras på Livsmedelsföretagens hemsida under rubriken Avtal 2020.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40