Avtal klara med de fackliga parterna om utökad möjlighet till korttidspermittering (korttidsarbete)

(Uppdaterad 23 april) Livsmedelsföretagen har träffat överenskommelser med våra fackliga motparter Livsmedelsarbetareförbundet (Livs), Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer utifrån regeringens förslag om utvidgad korttidspermittering. Därmed är det nu möjligt för företagen att korttidspermittera upp till 80 procent av arbetstiden.

Överenskommelserna innebär att maximalt stöd till arbetsgivaren höjs till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är upp till 60 procent. Korttidspermittering (eller korttidsarbete) på 80 procent innebär att den anställdes lön sänks med 12 procent.

Ändringen gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som söker framgent. Det är således möjligt för de företag som redan träffat lokal överenskommelse om korttidspermittering och ansökt om stödet hos Tillväxtverket att utöka ansökan. Detta sker genom att en kompletterande eller ny lokal överenskommelse träffas med den lokala fackliga parten. Tillväxtverket ska sedan informeras om den utökade korttidspermitteringen, varefter myndigheten justerar tidigare gjord ansökan.

Sammantaget innebär de uppdaterade reglerna att korttidsarbete kan införas i fyra steg (20, 40, 60 och 80 procent). I respektive steg innebär detta att lönen sänks med 4, 6, 7,5 respektive 12 procent.  

För ytterligare och fördjupad information om korttidspermittering hänvisas till Livsmedelsföretagens hemsida eller Tillväxtverkets hemsida.

För ytterligare och fördjupad information om korttidspermittering hänvisas till Livsmedelsföretagens hemsida.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40