Kommande gränsvärden för PFAS i animaliska livsmedel

Det finns ett förslag från EU-kommissionen att införa gränsvärden för PFAS i animaliska livsmedel. Livsmedelsföretagen har getts möjlighet att senast 20 maj lämna synpunkter på förslaget till Livsmedelsverket. Vi tar gärna emot synpunkter från medlemsföretagen som vi kan ta vidare till Livsmedelsverket.

Det finns ett förslag från EU-kommissionen att införa gränsvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i animaliska livsmedel. Närmare bestämt gäller det ägg, fisk och skaldjur, samt kött och inälvor, inkl från vilt, som föreslås omfattas av sådana gränsvärden. Förslaget bygger på en riskvärdering av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA som bedömt att många konsumenter får i sig mer PFAS än den mängd som anses acceptabel. Frågan kommer att diskuteras igen mellan kommissionen och medlemsländerna i juni, därefter är tidsplanen för beslut ännu oklar men ett beslut väntas i vart fall ske senare i år. När ett beslut väl har tagits och förordningen publicerats, så börjar gränsvärdena gälla sex månader senare – så det kommer bli aktuellt tidigast i början av nästa år. Produkter som redan tillverkats innan gränsvärdena börjar gälla får fortsätta att säljas under hela hållbarhetstiden.

Har ni synpunkter på förslaget?

Livsmedelsföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Livsmedelsverket senast 20 maj. Hör gärna av er med synpunkter som vi kan ta vidare till Livsmedelsverket, genom att kontakta Nicklas Amelin.

 

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80