Kommentar till EFSA:s utvärdering av Bisfenol A

Den mängd bisfenol A vi får oss bedöms inte skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster. Det slår den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, fast i en ny utvärdering av Bisfenol A.

– Vi förutsätter att EFSA:s utvärdering får genomslag i den fortsatta politiska hanteringen av Bisfenol A i Sverige, säger Fredrik Torehammar, Public Affairs-ansvarig på Livsmedelsföretagen.

I det utredningsbetänkande om Bisfenol A som presenterades i förra veckan föreslås att regeringen bör formulera ett mål om att bisfenol A ska vara borta från ytskikt i kontakt med livsmedel före 2020 samt att utfasningen kan komma att kräva lagstiftning. Samtidigt uppmanas regeringen att avvakta utfallet av pågående EU-processer.

– Bisfenolfrågan bör hanteras och regleras på EU-nivå. Och här väger EFSA:s utvärdering tungt, säger Fredrik Torehammar.

Livsmedelsverkets pressmeddelande