Kommerskollegium bjuder in till digitala möten med Bolivianska superfoods-producenter

I november bjuder Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, in till digitala möten med Bolivianska leverantörer av så kallade superfoods. Vad är superfoods? Och hur går man till väga om man är intresserad? Vi ställde några snabba frågor till Julian Sievers på Kommerskollegium.

Kommerskollegium stödjer export från Bolivia – vad handlar detta om?

Bolivia är både en betydelsefull producent av och har en lång tradition inom superfoods. Vårt stöd i det här projektet syftar till att skapa förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer och öka exporten av superfoods från Bolivia till den nordiska marknaden i allmänhet och den svenska marknaden i synnerhet. Det är genom vår Open Trade Gate Sweden-verksamhet som vi tillsammans med ett antal bolivianska och internationella partners stödjer en grupp producenter av superfoods.

Vilka produkter rör det sig om konkret?

Det rör sig om ett antal olika produkter inom kategorien superfoods, både råvara och processade i olika former. Bland produkterna återfinns Quinoa, Chia, Amaranth, Canihua, Acai, Palqui, Maca och Camu-Camu.

Hur kan jag som importör eller inköpare i Sverige dra nytta av detta projekt?

Det finns en rad olika aktiviteter under 2020 och 2021 där vi välkomnar svenska företag att vara med och delta. Närmast till hands ligger virtuella B2Bs mellan bolivianska producenter och svenska importörer i November, övriga aktiviteter inom ramen för projektet inkluderar besök av Bolivianska producenter här i Sverige, under första kvartalet 2021, och möjlighet för svenska importörer att besöka Bolivia, under fjärde kvartalet 2021. Detta naturligtvis förutsatt att smittoläget tillåter.

Vad innebär de virtuella B2B möten mer konkret?

De bolivianska företagen som bjuds in till att delta i de virtuella B2B möten med svenska företag är noggrant utvalda producenter som förbereds och coachas för att bli så attraktiva som möjligt för importörer och inköpare på den svenska marknaden. Alla tilltänkta producenter har erfarenhet av att exportera, pratar engelska och har det nödvändigaste certifikaten på plats. En lista på de producenter vi har valt ut för mötena kommer att skickas till de företag i Sverige som är intresserade. Alla intresserade företag i Sverige har möjlighet att ha enskilda 30 minuters möten via Skype (eller liknande plattform) med den eller de bolivianska producenter som de är intresserade av. I vissa fall kommer det finnas möjlighet att få varuprover från de bolivianska producenterna innan mötet så att företagen i Sverige kan skapa sig en bild av producenten och vad de har att erbjuda. Genom de virtuella B2B mötena hoppas vi kunna erbjuda ett enkelt och effektivt sätt för företag i Sverige att etablera en kontakt med producenter i Bolivia i tider av Covid-19.

Vart ska jag vända mig om jag vill veta mer och anmäla mitt intresse för att delta i detta projekt?

Då är du välkommen att höra av dig till projektets expert Daniel Karlsson (daniel@fruconn.com  eller 070-865 04 59) eller projektledare på Kommerskollegium Julian Sievers (julian.sievers@kommerskollegium.se  eller 073-424 48 13).

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41