Kompetens för konkurrenskraft – en möjlighet att utbilda er personal

Nu kan företag som är medlemmar i Livsmedelsföretagen och har drabbats negativt av covid-19 ansöka om kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för Trygghetsfonden TSL:s projekt ”Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag.” Den 15 juni arrangerar TSL ett webbinarium för dig som vill veta mer.

Projektet erbjuder kostnadsfria validerings- och utbildningsinsatser till alla företagets anställda med syfte att stärka kompetensen för en fortsatt anställning, men också för att den anställde ska bli bättre rustad för anställning inom ett annat företag eller i en annan bransch.

Livsmedelsföretagen har tillsammans med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) och TSL identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser som är relevanta för dig som är arbetsgivare inom livsmedelsbranschen och dina anställda. Redan nu finns elva olika insatser att söka:

 • Branschvalidering inom Industriteknik BAS
 • Automation BAS och Underhåll BAS
 • Yrkessvenska
 • Kundservice och kundbemötande
 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Digital marknadsföring
 • Från tanke till köp – den digitala kundresan
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Träffa rätt i din digitala marknadsföring
 • Hygienutbildning inom lokalvård

Vem kan ansöka?

 • Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde,
 • som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch,
 • och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren.

Ansökan

Ansökan görs partsgemensamt och kan göras för alla företagets anställda inklusive permitterade/korttidsarbetande fram till den 31 oktober 2022.

Du kan ansöka direkt via den här länken.

Mer information och webbinarium 15/6

Mer information om projektet och ansökan finns att läsa på Trygghetsfonden TSL:s hemsida.

Har du frågor kan du ta direktkontakt med TSL via kompetenskraft@tsl.se.

För den som är intresserad av erbjudandet arrangerar TSL även ett webbinarium den 15 juni kl. 09.30. Anmälan görs via den här länken.

Medfinansierat av Europeiska Socialfonden

Denna möjlighet ges genom en medfinansiering av Europeiska Socialfonden för företag och anställda som drabbats negativt som en följd av Covid-19.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39