Kompletterad information om korttidspermittering

Den 12 januari fattade regeringen beslut om att arbetsgivare kommer att kunna söka stöd för korttidspermittering upp till 80 procent av arbetstiden under januari, februari och mars 2021. Staten står i sådant fall för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Livsmedelsföretagen tecknade redan samma dag nödvändigt centralt avtal med Livsmedelsarbetareförbundet för att möjliggöra den utökade korttidspermitteringen för våra medlemsföretag avseende arbetare.

Vi kan nu meddela att vi även är överens med tjänstemannafacken Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om samma möjlighet till utökad korttidspermittering. Lokala överenskommelser om att utnyttja korttidspermitteringen görs genom att kontakta respektive fackförbund.

Ytterligare information om korttidspermittering framgår av våra cirkulär nummer 1 och nummer 6 år 2020 som finns länkade nedanför.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40