Konkurrensverket håller i digitalt öppet hus om UTP-lagen

Under våren arrangerar Konkurrensverket fem digitala öppna hus om UTP-lagstiftningen, det vill säga lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vårens öppna hus äger rum 23/2, 8/3, 5/4, 3/5 och 31/5, med olika inriktning varje gång. 

Syftet med de öppna husen är att erbjuda stöd och vägledning till marknadsaktörer. Vid varje tillfälle tar Konkurrensverket upp en fråga relaterad till UTP-lagstiftningen. Under våren kommer de att prata om bland annat gränsdragningsfrågor kring osålda produkter, marknadsföringsbegreppet enligt UTP-lagstiftningen och sekretesskyddet i Konkurrensverkets utredningar.

Webbinariet inleds med en presentation av någon av Konkurrensverkets medarbetare som arbetar med frågorna och avslutas med en öppen frågestund. Mötet sker via Zoom och pågår i ungefär 45 minuter. Alla är välkomna att delta.  

Läs mer här: www.konkurrensverket.se/oppethus