Kontakta kommunen om vattenförsörjning

Dricksvatten är både ett livsmedel och en insatsvara inom livsmedelsindustrin. Om du inte har egen brunn är vattnet ett kommunalt ansvar. Som livsmedelsproducent bör du kontakta kommunen och fråga hur det ser ut med dricksvattenförsörjningen. Patrik Strömer, krisberedskapsansvarig på Livsmedelsföretagen, förklarar.

Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskap på Livsmedelsföretagen

Patrik Strömer:

Regeringen har skjutit till pengar i statsbudgeten för att kommunerna ska förbättra sin beredskap och förmåga när det gäller dricksvatten. Men det ser väldigt olika ut inom olika kommuner. För att ytterligare stärka förmågan är det därför klokt att kontakta kommunen och fråga om hur beredskapen ser ut när det gäller dricksvattenförsörjningen. Större företag borde vara prioriterade vattenkunder, men kontakt med kommunerna från livsmedelsproducerande företag underlättar även för kommunernas planering framöver.

Arbetet med att öka robustheten när det gäller svensk dricksvattenförsörjning är ett långsiktigt projekt som inte har direkt koppling till Rysslands krig i Ukraina, men som ytterligare aktualiserats.

Ansvarig på Livsmedelsverket är Pär Aleljung. Om ni har frågor om dricksvattenförsörjning eller andra beredskapsrelaterade ämnen kan ni kontakta livsmedelsforsorjning@slv.se

Mer information

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert