Krönika: Fem obekväma sanningar om livsmedelsbranschen

Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman konstaterar i en krönika i Fri Köpenskap att kunskapsluckorna är stora bland politikerna men också bland folk i branschen.

Här följer ett utdrag ur krönikan. Du hittar hela texten på Fri Köpenskaps hemsida (betalvägg).

”Som vd för Livsmedelsföretagen träffar jag många människor från olika delar av samhället. Föga förvånande så handlar mina samtal för det mesta om livsmedel. Det som däremot överraskar är hur låg den generella kunskapen är om livsmedelsbranschen. Tyvärr måste jag konstatera att de största kunskapsluckorna ofta återfinns hos politiker och folk i branschen.

Det här är olyckligt av flera skäl. Främst för att det är just de två grupperna som till stor del formar och skapar förutsättningar för branschen. Jag vill därför ta tillfället i akt och presentera några sanningar om livsmedelsbranschen. För vissa kommer de vara obekväma. För andra kan det vara gamla sanningar som man inte vill erkänna. Och för en del är det säkert helt ny kunskap.

  1. Varannan tugga är inte importerad

Påståendet att hälften av maten vi äter kommer från utlandet syns ofta i samhällsdebatten och förs fram av ledande politiker. Problemet är att det inte stämmer. Den där ”varannan” som man hänvisar till syftar på handelsbalansen, det vill säga värdet på maten i kronor. Inte kilo eller kalorier. Syftet med att säga ”varannan tugga är importerad” är i grunden gott – man vill öka den svenska livsmedelsproduktionen. Det målet delar vi fullt ut. Men utgår man från felaktiga fakta så är risken stor att såväl debatten som politiken hamnar snett.”

Läs hela krönikan här (betalvägg)