Låt företagen utforma lärlingsutbildningen!

Livsmedelsföretagen välkomnar utbildningsminister Jan Björklunds ökade satsningar på gymnasial lärlingsutbildning.

Stefan Fritzdorf, VD Vivels, tycker till om utbildningsminister Jan Björklunds nya förslag.

– Det här är efterlängtat. Vi vill gärna bidra till att höja kvaliteten ytterligare ett snäpp på våra utbildningar inom bageri/konditori. Lärlingsutbildning på vårt sätt tror vi mycket på, säger Stefan Fritzdorf, ordförande Sveriges bagare och konditorer, tillika VD Viviels.

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade den 27 augusti ytterligare satsningar på gymnasial lärlingsutbildning. Utökat stöd ska gå till både företag och elever och en möjlighet för företagen att anställa inom ramen gymnasieutbildningen. Den kanske viktigaste delen handlade om att branscher ska få utökat inflytande och stöd för att utforma lärlingsutbildningar som passar just dem.

– Det borde vara självklart att branscherna får utforma lärlingsutbildningen men så har det inte varit hittills och det är förmodligen det främsta skälet till att tidigare försök misslyckats. Men nu finns en möjlighet att göra något riktigt bra för både företag och elever, tror Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Stefan Fritzdorf betonar också betydelsen av att få vara med att påverka.

– Får vi bara vara med och bestämma hur den nya lärlingsutbildningen ska se ut kan det här bli ett utmärkt sätt för unga att få ett roligt och utvecklande jobb i vår bransch. Vi lägger gärna tid och kraft för att det här ska bli bra om vi vet att regeringen lyssnar och ger oss handlingsutrymme. Det råder idag brist på yrkeskunniga bagare/konditorer så vi tror att både vi och de unga kan bli vinnare med en branschutformad lärlingsutbildning, säger Stefan Fritzdorf.

Enligt regeringens förslag är ambitionen att hälften av eleverna på gymnasiets yrkesprogram ska gå en lärlingsutbildning 2020. För att nå detta införs en kostnadsersättning på 1000 kr per månad (utöver det vanliga studiebidraget) till eleven. Företagen får ett höjt bidrag om 47500 kr per lärling och år och ett extra stöd om 10 000 om företaget har utbildade handledare. Regeringen vill också möjliggöra för företagen att anställa lärlingar. Därutöver satsas 30 miljoner /år på lokalt utvecklingsarbete och totalt 69 miljoner på tre år i stöd till branscherna.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39