Lecora är Årets uppstickare i Livsmedelsbranschen

Familjeföretaget Lecora i Vadstena har utsetts till Årets uppstickare i livsmedelsbranschen 2014. Priset delas ut på tisdagen av landsbygdsminister Eskil Erlandsson under den pågående Matlandetkonferensen i Jokkmokk. Bakom priset står Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Lecora visar att det går att kombinera starka trender som ekologiskt, hälsa och närproducerat med färdigmatskonceptet, och dessutom att det går att uppnå god lönsamhet och tillväxt med detta, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Lecora är bland annat en av Sveriges största tillverkare av Kravmärkt, kyld färdigmat. De har en bred kundbas med försäljning både till restaurang/storhushåll och detaljhandeln. Företaget har en aktiv produktutveckling för att möta nya hälsotrender och behov, exempelvis laktosfria produkter och produkter med lägre sockerhalt. I första hand använder Lecora närproducerade råvaror och har bland annat kontraktsodling av ärtor och kål. De senaste tre åren har företaget haft god tillväxt med en stabil vinstnivå.

– Färdigmatprodukter är en viktig del av svensk livsmedelsmarknad och Lecoras framgångar visar att svenska och lokala råvaror är en framgångsfaktor även inom detta marknadssegment, säger Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.

Kontakt:Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, 070-724 09 71.
Tommy Salomonsson, VD, Lecora, 070-647 46 81
LRFs presstjänst, 08-787 57 77.

Årets uppstickare är ett pris som årligen delas ut i syfte att stimulera nytänkande och växande företag inom livsmedelssektorn. I juryn ingår landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Livsmedelsföretagen och LRF.

Årets uppstickare
Kriterier:

  • Företaget är innovativt avseende exempelvis produktutveckling, förpackningar och marknadsföring.
  • Företaget ska ha en värdeskapande förädling med tydliga mervärden för kund och konsument.
  • Produkterna ska ha ett tydligt konsumentvärde och bidra till god hälsa och ökat välbefinnande.
  • Företaget ska representera en tydlig tillväxtpotential för svensk primärproduktion och huvudsakligen använda svenska råvaror.
  • Företaget ska i sin verksamhet ha ett uttalat hållbarhetsperspektiv.

Ekonomiska grundkriterier

  • Företaget har offentliggjort minst tre årsredovisningar.
  • Företaget har minst 10 anställda och minst 10 miljoner kronor i omsättning och har under den senaste treårsperioden ökat sin omsättning i huvudsak via organiskt tillväxt (ej via förvärv).
  • Företaget har haft ett samlat positivt rörelseresultat de senaste tre åren.