LIA – så skapar vi säkrare arbetsplatser – tillsammans

Det webbaserade IA-systemet (Information om Arbetsmiljö) är till för att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen. Livsmedelsbranschens system heter LIA, och den 16 januari 2024 anordnar vi ett webbinarium om LIA för våra medlemsföretag. Anmäl dig redan idag!

IA-systemet är till för att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen genom enkel rapportering och en systematisk hantering av risker och avvikelser. AFA Försäkring har tillsammans med arbetsmarknadens parter och olika branscher tagit fram det webbaserade systemet IA, som står för Information om Arbetsmiljö.

Systemet är kostnadsfritt.

Livsmedelsbranschens system heter LIA

Många olika branscher är med i IA genom anpassade delsystem. LIA är en anpassning riktat till Livsmedelsbranschen, och står för Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö.

Systemet följer aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), och ger stöd genom digitala checklistor under skyddsronder, och för riskanalyser. Alla medarbetare kan medverka aktivt och ta del av verksamhetens arbetsmiljöutveckling genom att använda systemets mobil-APP.

Vill man ta fram rapporter med aktuell statistik över sin arbetsmiljö, så kan det enkelt göras för antingen den enskilda avdelningen, företaget eller hela koncernen.

Läs mer om IA-systemet och delta gärna vid en av AFA:s presentationer av systemet.

Välkommen till LIA utskottsmöte tisdag 16 januari 2024

Livsmedelsföretagen välkomnar våra medlemsföretag till ett utskottsmöte om LIA den 16 januari. På mötet ges möjlighet att diskutera förslag på förbättringar av LIA och att få praktisk information samt ställa frågor.

Tid: tisdag den 16 januari 2024 kl. 9.30 – 11.30

Plats: digitalt via Teams

Anmälan: görs senast den 12 januari till info@li.se

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende LIA. Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och med oss vid mötet är Filippa Restadh, Kundansvarig IA-systemet, AFA Försäkring.

Har du frågor om LIA eller arbetsmiljö?

Vid frågor om LIA eller andra arbetsmiljöfrågor, är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert