Doktoranderna som ska forma framtidens livsmedelsindustri

LiFT forskarskola har utbildat doktorer inom livsmedelsområdet sedan 1997. I veckan träffades skolans doktorander, studierektorer och mentorer för att presentera, nätverka och lära mer. Mötet skedde i anslutning till Food Science Swedens konferens i Örebro. Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen, och Alfred Nobel, dynamitgubbe, var på plats.

Rundvandring på forskningslaboratoriet på Örebro universitet.

Elisabet Rytter:

Under Food Science Swedens konferens – i år med temat ”Food and Inflammation” – presenterade några av LiFT-doktoranderna sina projekt. Att kommunicera sin forskning och dess resultat har de senaste åren blivit en allt viktigare del i forskarutbildningen.

Maria Karlsson, LiFT-doktorand från SLU, nätverkar.

Maria Karlsson är en av LiFT-doktoranderna och forskar på SLU om hur mjölkråvarans kvalitet påverkar hållbarheten på mejeriprodukten. Maria har tagit fram ny kunskap om hur mjölkråvarans variation i kvalitet påverkar olika mejeriprodukters Bäst-före-datum, en fråga som är viktig att veta mer om t ex för att minska matsvinnet. Maria kommer under nästa år försvara sin avhandling och blir då LiFT-doktor.

På frågan om vad Maria tycker om LiFT-träffen och Food Science konferensen svarar hon:
– Trevligt och välarrangerat möte där jag fått tillfälle att nätverka med andra LiFT-doktorander och forskare. Och intressant att se att det pågår livsmedelsrelaterad forskning på så många ställen i Sverige.

Robert Brummer, professor vid Örebro Universitet, inleder Food Science Swedens konferens..

Marie Alminger, en av studierektorerna för LiFT, är djupt engagerad i forskarskolan. Hon ser med glädje att allt fler doktorander visar intresse för LiFT:
– Söktrycket till forskarskolan är just nu högt, vi har 23 doktorander varav 17 nya senaste året. Med andra ord en attraktiv forskarskola vilket är mycket glädjande. Just nu söker vi mentorer till de nya doktoranderna, en person som jobbar inom livsmedelsindustrin. Mentorskapet är en viktig del i forskarskolan och är del i förberedelserna till en anställning i livsmedelsindustrin. Många av våra LiFT-doktorer finns just i livsmedelsindustrin och fler kommer!

LiFT-doktoranderna träffar Alfred Nobel. Nästan i alla fall.

Under träffen besökte doktoranderna dels ett av Örebro universitetssjukhus välutrustade laboratorier, dels Nobelmuseet i Karlskoga där man fick träffa själve Alfred Nobel i form av den utmärkta guide som museet erbjuder, närapå en kopia av Alfred. Guiden berättade att Nobels testamente med nöd och näppe förverkligades och hamnade i Sverige, det kunde likaväl ha blivit franskt. Och vem vet, kanske finns det bland LiFT-doktoranderna en blivande Nobelpristagare?

Syfte: att utbilda livsmedelsdoktorer

LiFT forskarskola startade 1997. Dess syfte är att utbilda doktorer inom livsmedelsområdet som är förberedda för anställning inom livsmedelsindustrin. Livsmedelsföretagen har under många år varit medfinansiär till forskarskolan som är en viktig del i livsmedelsindustrins kompetensförsörjning av forskarutbildad personal. Forskarskolan har ett industrifokus och inkluderar mentorsprogram (varje doktorand har mentor verksam i industrin), ett kursblock och specialutvecklade kurser för livsmedelsområdet. Sammantaget har forskarskolan utbildat 113 doktorer och just nu deltar 23 doktorander i LiFT forskarskola.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig