Livsmedelsbranschen fortsätter satsa stort på mindre salt i maten

Tillsammans med 15 andra aktörer från livsmedelssektorn har industriforskningsinstitutet RISE beviljats fortsatt Vinnova-finansiering av projektet ReduSalt. Projektets syfte är att sänka salthalten i svenska livsmedel med hjälp av nya metoder utan att försämra smak, kvalitet och säkerhet.

Den 23 juni kom det glädjande beskedet att projektet ReduSalt får fortsatt finansiering i två år till. I projektgruppen ingår representanter från hela livsmedelsbranschen, myndigheter, intresse- och konsumentorganisation. Projektet som nu går in i sitt tredje steg kommer att pågå fram till hösten 2022 med en total budget på 12,8 miljoner kr.

− Det är mycket glädjande att kunna fortsätta ReduSalt och med så många aktörer, säger Tim Nielsen, forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden) och projektets ledare.

Syftet med ReduSalt är att bidra till ett sänkt saltintag i Sverige och därmed till bättre folkhälsa. Dagens höga saltkonsumtion är en betydande riskfaktor för högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. ReduSalt har pågått sedan 2015 med målsättningen att ta fram metoder för att sänka salthalten i livsmedel. Den fortsatta finansieringen medger att man går in i en fas där metoderna implementeras tillsammans med deltagande partners.

− Vi är mycket glada för beskedet från Vinnova som gör det möjligt att få ut de framtagna metoderna i produktion. Dessutom får vi nu möjlighet att ta fram förslag på hur vi fortsätter vårt saltsamarbete efter att projektet avslutas, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

För mer information

Tim Nielsen, RISE, tel: 076-127 26 18

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen, tel: 08-762 65 06

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig