Livsmedelsföretagen deltar i ny arena för livsmedelssektorn

Den 29 maj meddelade 35 ledande företag och organisationer inom den svenska livsmedelsbranschen att man ska bilda en gemensam arena/samverkansorganisation. Arenan ska vara ett stöd för hela livsmedelskedjan och en plattform för forskning och innovation. Det långsiktiga målet är att bidra till uppfyllelsen av målen i Sveriges kommande livsmedelsstrategi.

Den nya arenan samlar aktörer från primärproduktion, livsmedelsproduktion och restauratörer, dvs från hela svenska livsmedelskedjan. Arenan kommer att ha ett nära samarbete med Näringsdepartementet och andra offentliga aktörer. Livsmedelsföretagen har varit med från början i arbetet med att utveckla arenan, med fokus på att lyfta frågor som är särskilt angelägna för svenska livsmedelsproducenter.

– Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren men vi som jobbar med livsmedelsföretagen varje dag vet att den har potential att bli ännu större. Därför välkomnar och stöttar vi alla initiativ som kan stärka livsmedelssektorn och underlätta för svenska livsmedelsproducenter. Vi kommer att vara mycket aktiva i det kommande arbetet inom ramen för den nya arenan, säger Anders Canemyr, tf vd för Livsmedelsföretagen.

Arenan kommer att fokusera på gränsöverskridande frågor inom forskning, entreprenörskap och kompetensförsörjning. En styrgrupp bestående av representanter från livsmedelsbranschen ska tillsättas. Livsmedelsföretagen och flera branschorganisationer inom livsmedelssektorn kommer att bidra till arenans arbete samtidigt som man fortsätter att fokusera på grunduppgiften att bevaka sina medlemmars intressen.

Läs mer om arenan i Regeringens tredje åtgärdspaket här.