Livsmedelsföretagen i Almedalen 2024: Vägen mot ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem

Den 26 juni arrangerar vi två seminarier i Almedalen. I det första diskuterar vi vad som är mest effektivt för att minska maten och dryckens negativa hälsoeffekter: offentliga styrmedel eller frivilliga branschinsatser? I det andra pratar vi om målkonflikterna som uppstår på vägen mot en klimatneutral livsmedelskedja. Efteråt bjuder vi in medlemsföretag och branschkollegor till Almedalens godaste mingel.

På våra två seminarier i Almedalen den 26 juni kommer vi samtala kring viktiga frågor för den svenska livsmedelssektorn tillsammans med företrädare för livsmedelsbranschen, experter, politiker och myndighetspersoner:

26 juni kl. 13.00-14.00 (OBS NY TID): Livsmedel, folkhälsa och hållbarhet – vilka åtgärder har störst effekt?

26 juni kl. 15.00-16.00: Klimatneutral livsmedelskedja – går det?

Alla seminarier i Almedalen är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Efter det andra seminariet anordnar vi ett mingel som enbart är öppet för våra medlemsföretag och särskilt inbjudna gäster. Här nedan hittar du mer information om vår dag i Almedalen och hur du anmäler dig till minglet.

Livsmedel och folkhälsa – vilka åtgärder har störst effekt?

Vad vi äter och dricker har stor påverkan på vår hälsa. Vilket är det mest effektiva sättet att minimera de negativa effekterna? Är det genom offentliga styrmedel eller genom frivilliga insatser från livsmedelsbranschen och andra samhällsaktörer? Vad gör företagen, vad vet politikerna och vad säger forskningen?

Tid: 26 juni kl. 13.00-14.00 (OBS! Ny tid!)

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Arrangör: Livsmedelsföretagen

Utökad beskrivning av seminariet

Maten och drycken vi konsumerar har stor påverkan på vår hälsa. För att minska de negativa effekterna ställs det återkommande krav på olika former av regleringar, punktskatter, förbud och varningstexter. Men utbudet av hälsosamma livsmedel är stort och varierat, och livsmedelsbranschen arbetar med en bred palett av åtgärder för att bidra till bättre matvanor. Känner svenska politiker och opinionsbildare till detta? Har länder där man infört till exempel skatt på läsk och socker sett några konkreta, mätbara hälsoeffekter? Kan offentliga styrmedel bli ett hinder för livsmedelsbranschens frivilliga insatser och överenskommelser? Vad mer kan det offentliga, näringslivet och civilsamhället göra för att förbättra folkhälsan?

I samband med seminariet presenterar Livsmedelsföretagen en nyskriven rapport om svenska livsmedelsproducenters arbete inom hälso- och hållbarhetsområdet.

Medverkande

 • Carolina Klüft, Verksamhetsledare, Generation Pep
 • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
 • Christian Carlsson (KD), Ordförande Socialutskottet
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Fredrik Kopsch, Chefekonom, Timbro 
 • Mikael Bonde-Nielsen, Senior Director, Economic Affairs, Coca-Cola
 • Björn Hellman, VD, Livsmedelsföretagen
 • Moderator: Daniel Emilson, Presschef, Livsmedelsföretagen

Anmäl gärna ditt intresse

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen anmälan, men vi är tacksamma om du anmäler ditt intresse så att vi får en fingervisning om hur många som vill delta!

Anmäl intresse

Klimatneutral livsmedelskedja – går det?

Alla sektorer ska få ned sina utsläpp, så även livsmedelssektorn. Ett uttryck som används flitigt är ”klimatneutral livsmedelskedja”, men är det ens möjligt att uppnå? Hur hanterar vi de snåriga målkonflikter som uppstår när branschens förutsättningar möter politikens ambitioner?

Tid: 26 juni kl. 15.00-16.00

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Arrangör: Livsmedelsföretagen, LRF, Svensk Dagligvaruhandel

Utökad beskrivning av seminariet

Under detta seminarium samtalar livsmedelsbranschen, politiker och experter kring vilka krav och ambitioner som finns inom livsmedelssektorn på hållbarhetsområdet. Svenska lantbrukare, livsmedelsproducenter och handlare har skapat världens mest hållbara livsmedelssystem, men nu måste omställningstempot öka ännu mer. Vilka utmaningar och möjligheter finns när branschen går före och driver på den hållbara omställningen? Vilka målkonflikter uppstår när nödvändigheten av brådskande klimatåtgärder möter en alltmer ekonomiskt och regulatoriskt pressad livsmedelsbransch? Höga hållbarhetsambitioner leder till höga kostnader – hur ska dessa kostnader fördelas? Är det möjligt att skapa en gemensam strategi för det fortsatta hållbarhetsarbetet när politiken står splittrad i ambitionsnivåerna? Går det ens rent fysikaliskt att uppnå en klimatneutral livsmedelskedja från jord till bord, och vilka steg måste i så fall tas på vägen dit?

Medverkande:

 • Åsa Persson, Ordförande, Klimatpolitiska rådet
 • Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Johanna Hornberger, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
 • Sofie Eliasson Morsink, Ordförande, Livsmedelsföretagen
 • Palle Borgström, Ordförande, LRF
 • Eric Lundberg, Ordförande, Svensk Dagligvaruhandel

Anmäl gärna ditt intresse

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen anmälan, men vi är tacksamma om du anmäler ditt intresse så att vi får en fingervisning om hur många som vill delta!

Anmäl intresse

Livsmedelsmingel för våra medlemsföretag

Almedalen
Livsmedelsföretagens mingel i Almedalen

Efter vårt sista seminarium blir det fortsatta samtal och mingel för medlemsföretag och särskilt inbjudna gäster. Minglet är inte öppet för allmänheten. Föranmälan samt närvaro på det föregående seminariet ”Klimatneutral livsmedelskedja – går det?” är obligatoriskt om du vill delta i minglet.

För att garantera en plats på minglet anmäler du dig i förväg och stannar kvar efter det föregående seminariet ”Klimatneutral livsmedelskedja – går det?” som vi samarrangerar med LRF och Svensk Dagligvaruhandel.

OBS! Även om du är anmäld till minglet så har du ingen förtur om du inte är med på det föregående seminariet.

Tid: 26 juni kl. 16:30-19:00

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Anmälan: Anmäl dig här

För mer information

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75