Livsmedelsföretagen i ny rapport – vi har jobben men inte arbetskraften!

Fyra av fem livsmedelsföretag har svårt att hitta den arbetskraft de behöver och arbetskraft med rätt erfarenhet. De kommande 12 månaderna bedömer företagen att de behöver rekrytera mer än 25 000 medarbetare och inom fem år ytterligare 7 000. Det visar den nya rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018” som är ett samarbete mellan Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen.

Livsmedelsföretagen i Sverige sysselsätter närmare 49 000 personer och omsätter ca 177 miljarder kronor. I rapporten – som tittar på den totala svenska matproduktionen, dvs allt ifrån råvaruproduktion i form av jordbruk och trädgård till förädling och livsmedelsproduktion – framgår att livsmedelsproduktionen är den sektor som är i störst behov av att rekrytera för att kunna växa samtidigt som man har svårt för att öka produktionen utan att anställa mer arbetskraft. De kommande 12 månaderna behövs 25 000 nya medarbetare och inom fem år ytterligare 7 000 personer. Livsmedelsföretagen planerar nu ett valideringsprojekt inom Industriteknik-BAS för företag med under 50 anställda.

– Sveriges livsmedelsföretag står inför en komplex utmaning med ett stort behov av att rekrytera samtidigt som företagen vittnar om hur svårt det är att hitta rätt personer. Om vi ska klara att möta den globala konkurrensen måste svenska livsmedelsföretag få bättre förutsättningar och mer stöd i arbetet med kompetensförsörjning både på kort och lång sikt, säger Björn Hellman, VD på Livsmedelsföretagen.

Drygt vartannat företag i livsmedelssektorn har avstått från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt person, vilket är en väsentligt högre andel än snittet för samtliga branscher i rapporten. Under samma tid har företagen avstått ifrån att rekrytera drygt 4 600 personer på grund av att de inte hittat rätt kompetens. Drygt sex av tio företag har fått sänka kraven på yrkeserfarenhet vid personalrekrytering.

– Vi måste hitta fler vägar in för dem som vill jobba i livsmedelsbranschen och många saker måste göras samtidigt. Vi behöver fler unga som ser en framtid inom livsmedelsbranschen och det behövs omställningsutbildningar för dem som vill byta karriär. Utmaningen blir nu att få igång och hålla igång båda de här spåren samtidigt, säger Joel Andersson, projektansvarig inom kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Har du under 50 anställda och är intresserad av validering inom Industriteknik-BAS? Se hit!

Förra året antog riksdagen en nationell livsmedelsstrategi med målet att Sverige ska öka sin egenförsörjning till 60 procent. För att nå denna målsättning är det av stor vikt att livsmedelsföretagen får rätt förutsättningar och stöd i att såväl rekrytera som kompetensutveckla personal. Att medverka i studien och projektet ”Mer mat, fler jobb” är en del av Livsmedelsföretagens arbete med strategisk kompetensförsörjning. Vi har bland annat för avsikt att genomföra ett projekt kring validering inom Industriteknik-BAS som framförallt riktar sig till företag med mindre än 50 anställda. Om du eller ditt företag är intresserade av att veta mer eller delta i projektet kontakta Joel Andersson på Livsmedelsföretagen.

Mer fakta om rapporten

”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018” har tagits fram inom ramen det gemensamma projektet ”Mer mat, fler jobb” där Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen deltar. Syftet med projektet är att undersöka hur livsmedelssektorns efterfrågan och arbetsmarknadens utbud på arbetskraft kan matchas. Förstudien är avslutad och tanken är att samarbetet ska fördjupas och resultera i ett treårigt projekt.

Projektet har finansierats med medel från LRF och branscherna samt Europeiska socialfonden, ESF, med 2 miljoner kronor.

I dag sysselsätts 117 000 personer i Sverige i livsmedelsproduktionen, allt från trädgård och jordbruk till livsmedelsindustri. Utöver detta sysselsätter varje heltidsanställd i jordbruket ytterligare 1,93 personer, siffran för varje heltidsanställd i livsmedelsindustrin är 1,81 personer.

Ladda ner rapporten

Här hittar du rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018”i sin helhet.