Livsmedelsföretagen i riksdagen

Den 30 maj anordnade riksdagens miljö- och jordbruksutskott en offentlig utfrågning om oredlighet i livsmedelskedjan av ett antal nyckelpersoner i livsmedelskedjan och myndighetsföreträdare.

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist höll en kort presentation av vilka åtgärder branschen och vi som branschorganisation vidtagit med anledning av de senaste månadernas händelser med framför allt felmärkt kött. Därefter ställde riksdagsledamöterna frågor till alla representanter.

Utfrågningen direktsändes i SVT2 och och kan ses i efterhand på riksdagen.se.