Livsmedelsföretagen med på snabbspåret

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har i dagarna ansökt om medel hos regeringen för att tillsammans med Arbetsförmedlingen främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden, det s k snabbspåret.

Det råder sedan flera år tillbaka stor brist på till exempel slaktare och styckare inom livsmedelsindustrin. Det utbildas inte några nya personer inom dessa yrkesgrupper alls i Sverige. Samtidigt har många nyanlända sådan kompetens.

-Vi kan med hjälp av arbetsförmedlingen hitta dessa personer och snabbt få ut dem i arbete. Bra för vår bransch. Bra för dem som får jobb och dessutom en samhällsinsats, säger Christoffer Carlsson, som leder det gemensamma projektet mellan Livsmedelsföretagen och Livs.

I Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät uppgav nästan hälften av alla livsmedelsföretag att de upplevde det som mycket eller ganska svårt att hitta kompetent arbetskraft. Dels för att utbildningarna som ges inte matchar företagens behov, dels för att kraven på kunskap blivit högre. Det gäller både för hantverksmässiga yrken och industriella.

Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen ska ska nu kartlägga ytterligare yrkesgrupper inom livsmedelsindustrin som kan ha behov av snabbspår.

-Vi tror att det finns fler personer i Sverige bland nyanlända som har kunskap som vår bransch skulle ha nytta av, säger Christoffer Carlsson.