Livsmedelsföretagens analys av vårbudgeten: ”Reaktiv småpotatis”

Regeringen lade måndagen 17 april fram vårändringsbudgeten, som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman konstaterar att ur ett livsmedelspolitiskt perspektiv bjuder regeringen på ”reaktiv småpotatis”, men välkomnar satsningarna på vuxenutbildningar.

Björn Hellman:

Vanligtvis brukar vårbudgeten vara ett tillfälle för att justera inom ramen för olika utgiftsområden, men de direkta ekonomiska effekterna är oftast rätt små. Samtidigt kan det gå att se inriktningen för politiken framöver. För 2023 är det en väldigt kärv situation med Rysslands krig i Ukraina som påverkar energipriserna och handeln, hög inflation i Sverige och därmed höjda räntor. Hushållen pressas från alla håll och får minskad köpkraft. Inflationstakten har visserligen avtagit, men är fortsatt hög.

Från Livsmedelsföretagens sida tycker vi att det är olyckligt med det politiska spektaklet om matpriser. En av finansministerns återkommande talepunkter är att de svenska matpriserna ökat mer än i våra grannländer. Men faktum är att justerat för kronans försvagning så har de svenska matpriserna sedan början av 2022 stigit mindre än i jämförbara länder.

I grunden är det utbud och efterfrågan som styr priserna. När kostnader för energi mångdubblats, och den svenska kronan är rekordsvag, då blir det dyrare att producera livsmedel i Sverige. Och det vet finansministern. Trots detta blir budskapet från regeringen att ”öka konkurrensen i livsmedelssektorn och vi förlänger den här skattesänkningen av jordbruksdiesel”. Det är reaktiv småpotatis och inte en politik som på riktigt gör det enklare och billigare att producera livsmedel i Sverige. 

Regeringen borde fokusera på att erbjuda långsiktigt konkurrenskraftiga villkor i form av stabil energiförsörjning och systematisk regelförenkling. Endast så går det att åstadkomma en livskraftig svensk livsmedelsproduktion.

Men det finns ljuspunkter också. Vi välkomnar till exempel regeringens satsningar på Yrkesvux och Yrkeshögskolan. Neddragningen i höstas var ett misstag av regeringen. För att satsningar på fler platser ska få reellt genomslag krävs framförhållning och långsiktighet. Vi ser fram mot ytterligare satsningar i höstbudgeten så att nya platser kan generera utbildningar till gagn för våra medlemsföretag.