Livsmedelsföretagens förhandlingschef: Jag välkomnar LO:s samordning i avtalsrörelsen

Samordning och tydlighet skapar ordning och reda. Det var en gång grundbulten när Industriavtalet skapades år 1997. Ordning och reda är till nytta för alla på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför glädjande att LO under tisdagen meddelade att samtliga LO-förbund avser att samordna sig i de kommande avtalsförhandlingarna – även om man ännu inte velat presentera några siffror eller procentsatser i sitt utspel.

Det är först när vardera parten överlämnar sina respektive avtalsyrkanden några dagar före jul som det på allvar går att bedöma utsikterna att nå goda förhandlingslösningar i den stundande avtalsrörelsen och således kunna spå något om framtiden för svenska företag och löntagare. Men LO:s utspel om en enad front förutspår ändå redan nu ett ansvarstagande för kommande avtalsperiod i de mycket bekymmersamma tiderna vi nu alla lever i.

Det är viktigt att Märket för kommande avtalsperiod har sin grund i realistiska överväganden och fakta. Hela arbetsmarknaden – arbetsgivare, löntagare och inte minst vi avtalsförhandlare – måste ta ett gemensamt ansvar för det i en tid präglad av krig i vår närhet, extrem inflation, höga räntor och elpriser som vi alla drabbas av. Det är ett ostridigt faktum att det finns en del stora industriföretag som går ekonomiskt mycket bra. Men vi måste komma ihåg att för en lejonpart av det svenska näringslivet är situationen mer ansträngd än på mycket länge. Många svenska livsmedelsföretag överlever knappt de ekonomiska och vardagsrealistiska prövningar man just nu befinner sig i. Det är just det vi måste bära med oss in i en ny avtalsperiod.

Det är både klokt och logiskt att representanter för både tjänstemannafack och LO tydligt uttalat att den höga inflationen inte får innebära löneökningskrav i samma riktning. Genom noga övervägda avtalskrav och förhandlingsresultat kan förutsättningar skapas att – efter sannolikt några tuffa år för de flesta – på sikt åter kunna öka reallönerna och vidmakthålla företagens överlevnad. Men det är ett gemensamt ansvar. Det är orimligt att svenska företag ensamma ska bära konsekvenserna för de dåliga tiderna.

Henrik van Rijswijk,
förhandlingschef