Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest lyfts till FN-toppmöte

Svenska FAO-kommittén, ledd av statssekreterare Per Callenberg, släppte nyligen en publikation för att bidra till ett hållbart livsmedelssystem. Publikationen är ett bidrag till FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021 och ger flera exempel för hur livsmedelsproduktionen- och konsumtionen kan göras mer hållbar. I detta lyftes Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest, något som gläder Livsmedelsföretagens hållbarhetsansvarige Sara Sundquist.

För att nå de globala målen i Agenda 2030 är en världsomfattande utveckling av livsmedelsystemet nödvändig. För att diskutera detta kommer FN att i september 2021 hålla ett toppmöte med fokus på området. Som bidrag inför toppmötet, samt för att påvisa hur maten vi äter faktiskt kan framställas och konsumeras på ett hållbart sätt, släppte Svenska FAO-kommittén den 1 december i år en publikation för ett hållbart livsmedelssystem.

Detta bidrag till toppmötet publiceras med ambitionen att inspirera aktörer i Sverige och runt om i världen, att skapa dialog för förbättring samt bidra till en hållbar förändring av livsmedelssystemet. I publikationen lyfts flera centrala grunder om hur hela systemet kan göras om och bli hållbart utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna; det sociala, miljö och ekonomi. Flera resonemang och exempel från Sverige presenteras, bland annat samarbeten med andra länder såväl som svenska insatser. Däribland Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest som lanserades i maj 2019.

– Att Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest lyfts på det här sättet i FAO-kommitténs bidrag till toppmötet är naturligtvis väldigt hedrande och ett kvitto på att den svenska livsmedelsindustrins ambitioner och vilja i arbetet för en mer hållbar omställning är av absolut världsklass, kommenterar Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest har utgångspunkt i vad den samlade vetenskapen säger om de globala hållbarhetsutmaningarna. Och redan ett år efter lansering hade mer än 80 medlemsföretag valt att gå med. Som ett steg i arbetet för en mer hållbar svensk livsmedelskedja har Livsmedelsföretagen i manifestet samlat fem hållbarhetsåtaganden som industrins företag kan välja att ansluta sig till. Dessa är:

 

  1. En fossilfri industri
  2. Halvera matsvinnet
  3. Materialåtervinningsbara förpackningar
  4. Goda villkor i leverantörsled
  5. Effektivare vattenanvändning

”Hållbarhetsarbetet är en del av vardagen för svenska livsmedelsproducenter, och i allt högre grad helt nödvändigt för att kunna konkurrera och i förlängningen överleva. Långsiktig hållbarhet handlar om att ta ansvar ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv – och därigenom stärka sin konkurrenskraft. Livsmedelsindustrin är en del av lösningen, tillsammans med de andra aktörerna i livsmedelskedjan.” skriver Livsmedelsföretagens Sara Sundqvist i FAO:s publikation.

FAO – Förenta nationernas livsmedels- och jordburksorganisation – leder FN:s och det internationella samfundets arbete mot att nå en värld utan hunger. Svenska FAO-kommitténs uppgift är stödja den svenska regeringen i arbetet mot en trygg livsmedelsförsörjning för alla människor med hänsyn till global utveckling samt bevarad biologisk mångfald inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Per Callenberg är kommitténs ordförande och även landsbygdsminister Jennie Nilssons statssekreterare.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44