Livsmedelsförsörjning i kris och krig – är Sveriges beredskap god?

Vår omvärld blir alltmer otrygg och oförutsägbar. Är den svenska livsmedelsförsörjningen rustad för en farlig framtid? Kan vi vara säkra på att det i händelse av en allvarlig kris finns mat till alla? Hur kan vi stärka livsmedelssektorn och öka vår krisberedskap? Allt detta och mer kommer vi att debattera och diskutera på Matdagen den 5 maj!

Coronapandemin visade hur viktigt det är med en robust och flexibel livsmedelssektor som snabbt kunde ställa om och parera såväl hög sjukfrånvaro som osäkra varuflöden. Precis när vi började se ljuset i pandemitunneln kom nästa smäll – den brutala ryska invasionen av Ukraina. Ett krig som har orsakat ett enormt lidande för det ukrainska folket och med potentiellt förödande konsekvenser för Europa och världssamfundet.

Vi lever och verkar i en alltmer otrygg och oförutsägbar omvärld. Är den svenska och europeiska livsmedelsförsörjningen rustad för en farlig framtid? Kan vi vara säkra på att det i händelse av en allvarlig kris eller ett nytt krig finns mat till alla? Vad kan vi göra här och nu för att stärka den svenska livsmedelssektorn och öka vår krisberedskap? Hur vill (S) och (M) framtidssäkra Sverige? Allt detta och mer kommer vi att debattera och diskutera på Matdagen den 5 maj!

Talare på Matdagen

  • Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S)
  • Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna
  • Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S)
  • Stefan Wallin, senior advisor, tidigare Finlands försvarsminister
  • Dirk Jacobs, Director General, FoodDrinkEurope
  • Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket
  • Anna-Karin Hatt, vd, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Karin Brynell, vd, Svensk Dagligvaruhandel
  • Med flera!

Mer information och anmälan

Alla med ett intresse för hur vi kan vi trygga den svenska livsmedelsförsörjningen är varmt välkomna att delta. Det är dock begränsat med platser och vi kommer att ge förtur till våra medlemsföretag.

Här kan du läsa mer och anmäla dig