Livsmedelsindustrin ser ökat sug efter svenska råvaror

Två tredjedelar av livsmedelsföretagen i Sverige ser ett ökat intresse hos konsumenterna för produkter med i huvudsak svenska råvaror. Och nästan 9 av 10 företag ser svensk råvara som en konkurrensfördel relativ importerade produkter. Det visar Livsmedelsföretagens konjunkturenkät för tredje kvartalet.

Livsmedelsproducenterna i Sverige har för närvarande draghjälp av ett allmänt ökat intresse bland konsumenterna för högre kvalitet, närodlat, svenskt och i viss mån ekologiskt. Det främjar investeringar och produktutveckling, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Den gryende optimismen syns också i företagens investeringar. För sjätte kvartalet i följd ökade investeringstempot i företagen, visar konjunkturenkäten.

Även om marknaden under senare år varit relativt svag, framförallt vad gäller volymutvecklingen på hemmamarknaden, så har en stor andel av Livsmedelsföretagens medlemmar lyckats vässa sin produktivitet ytterligare. 60 procent av företagen anger en positiv utveckling av produktiviteten under det senaste året.

Livsmedelsindustrins största utmaningar
Men svensk livsmedelsindustri saknar verkligen inte utmaningar. Konkurrensen från handelns egna varumärken, EMV, toppar företagens lista över de största utmaningarna de kommande 3-4 åren. Var fjärde företag ser EMV som den största utmaningen. Andra stora utmaningar är koncentrationen inom dagligvaruhandeln, utvecklingen av arbetskraftskostnaderna och osäkerheten över råvaruprisernas utveckling.

Svenska kronan har två sidor
Andra faktorer, som exempelvis värdeutvecklingen på den svenska kronan, hamnar långt ned på listan över de främsta utmaningarna. En fjärdedel av företagen förhåller sig positiva till en svagare krona, en tredjedel är neutrala, medan en fjärdedel påverkas negativt.

– Kronans upp- och nedgång är inget som får merparten av VD:arna att ligga sömnlösa om nätterna, även om den svenska livsmedelsindustrin blir allt mer exportorienterad, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98