Livsmedelskedjan i möte med landsbygdsministern om krisen i Ukraina

Tisdagen den 1 mars träffade representanter för livsmedelskedjan landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att informera om status för den svenska livsmedelsförsörjningen. Kedjan föreslog att de har regelbundna möten med Regeringskansliet så länge krisen i Ukraina fortgår.

Karin Brynell, SVDH, Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, Anna-Karin Hatt, LRF

I dagens möte med landsbygdsministern deltog Anna-Karin Hatt, vd Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen och Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. De tre representanterna för livsmedelskedjan konstaterade att än så länge har den ryska invasionen av Ukraina haft en begränsad påverkan på den svenska livsmedelsförsörjningen. Samtidigt var man tydlig med att ju längre krisen fortsätter desto svårare blir det att bedöma hur försörjningen kan komma att påverkas. Livsmedelskedjan föreslog på mötet att de ska ha återkommande möten med Regeringskansliet så länge krisen pågår.

– Även under den svåraste fasen av coronapandemin såg den svenska livsmedelskedjan till att det fanns gott om mat och dryck. Kriget i Ukraina är en annan sorts kris men våra respektive medlemsföretag har lärt sig mycket av pandemin och deras beredskap är god. På kort sikt ser vi just nu inga risker för den svenska livsmedelsförsörjningen. Tillsammans med våra kollegor på LRF och Svensk Dagligvaruhandel bevakar vi utvecklingen noggrant och vi kommer fortsätta att ha tät kontakt med regeringen och ansvariga myndigheter, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

– Vi ser idag inte några nya akuta störningar av svensk livsmedelsproduktion, till följd av Rysslands invasion av Ukraina. I grunden är den svenska livsmedelsproduktionen både stabil och robust och har fullt fokus på att fylla både hyllor och bord med hållbart producerade livsmedel. Men det finns tydliga orostecken. Framför allt är vi oroliga över att priserna på viktiga insatsvaror för lantbruket, som drivmedel och gödning, nu stiger ytterligare från redan mycket höga nivåer. Vi är långt ifrån igenom den kostnadskris som svenskt lantbruk drabbades av vintern 2021, utan befinner oss fortfarande mitt uppe i den. Effekterna av invasionen kommer ovanpå det, säger LRFs VD Anna-Karin

– I nuläget så ser vi inte någon påverkan på varuflödet till dagligvaruhandeln. Livsmedelsförsörjningen fungerar väl, vilket ytterligare bekräftades på mötet vi idag hade med representanterna för hela livsmedelskedjan. På längre sikt är det svårt att säga vilken påverkan konflikten i Ukraina kommer att få, det kommer naturligtvis att ha effekter på den globala ekonomin. Vi följer utvecklingen noga, och samarbetar nära med myndigheter och övriga aktörer i livsmedelskedjan i den här djupt oroande och tragiska situationen, säger Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell.

Efter mötet med livsmedelskedjan deltog landsbygdsministern i en pressträff tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

– I dagsläget ser vi ingen direkt påverkan på den svenska livsmedelskedjan – men omvärldsläget kan snabbt förändras och vi följer situationen noggrant. Sverige behöver ha ett fungerande inhemskt jordbruk och livsmedelsproduktion för att trygga livsmedelsförsörjningen. Men vi är inte självförsörjande på livsmedel, Sverige är beroende av handel och EU-samarbetet är ett viktigt redskap för att säkerställa att våra leverantörskedjor fungerar. Nu är det därför viktigt att vi arbetar vidare med en analys av vad ett möjligt försämrat scenario skulle innebära och det arbetet pågår inom Regeringskansliet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.