Livsmedelskedjans aktörer: ”Maten kan ta slut inom en vecka vid en svår kris”

Världen blir alltmer osäker, kriserna avlöser varandra och behovet av en robust livsmedelsförsörjning är större än någonsin. Men 3 av 4 svenskar tycker inte att politikerna gör tillräckligt för att se till att det finns mat och dryck om Sverige skulle drabbas av en omfattande kris. Tiden att agera är nu, det skriver ordförandena för Livsmedelsföretagen, LRF och Svensk Dagligvaruhandel i ATL.

Pandemi, krig och konflikt, klimatförändringar. Världen blir alltmer osäker och behovet av en robust livsmedelsförsörjning är större än någonsin.

I Sverige har vi länge kunnat ta tillgången på mat och dryck för given. Men de senaste årens mer eller mindre ständiga kriser visar att den tiden är förbi.

Det finns även en hel del som talar för att de här kriserna bara är de första tecknen på flera utmanande megatrender. Klimatförändringarna är en sådan trend, en snabbt växande global befolkning en annan.

De här trenderna kommer att förstärka många av de geopolitiska konflikter som vi redan upplever idag. Nu måste vi skapa rätt förutsättningar för att förstärka den svenska krisberedskapen och försörjningsförmågan.

I en alltmer osäker värld kommer tillgången på mat och dryck att vara avgörande. Från 90-talet fram till för några år sedan präglades den svenska totalförsvars- och krisberedskapsplaneringen av fromma förhoppningar om en mer fredlig och samarbetsinriktad värld. Så sent som 2013 kunde en svensk statsminister kalla försvaret för ”ett särintresse”.

Läs hela debattartikeln på ATL.nu