Livsmedelspolitiska nätverket: Förpackningar

Nästa lunchmöte med Livsmedelspolitiska nätverket äger rum tisdagen den 7 mars 12.00-13.00 i Riksdagens partimatsal. Mötet kommer handla om det nya lagförslaget kring förpackningar och förpackningsavfall som nu förhandlas på EU-nivå under det svenska ordförandeskapet.

Lagförslaget är en del i genomförandet av kommissionens gröna giv och kommer ha stor påverkan på svenska livsmedelsproducenter. Inbjudna talare är Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning och Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups. 

Malin Larsson (S) står värd för mötet och anmälan görs till malin.larsson@riksdagen.se