Livsmedelsproducenternas kostnader ökade 23 % i maj – största ökningen sedan 1991

Statistikmyndigheten SCB rapporterar idag om de största kostnadsökningarna för svenska livsmedelsproducenter sedan man började mäta 1991. Statistiken bekräftar producenternas akuta behov av ökade leveranspriser och kortare ledtider från dagligvaruhandelns och Systembolagets sida.

Svenska producenter drabbas av kraftigt ökade kostnader på bla råvaror, transport, material och el

Enligt SCB:s producentprisindex (PPI) uppgick de svenska livsmedelsproducenternas kostnadsökningar under maj månad till 23 procent (årstakt). Det är den högsta noteringen någonsin och följer på en serie av rekordhöga kostnadsökningar i branschen. Sedan juli månad 2021 har kostnadsökningarna varit tvåsiffriga varje enskild månad. Som jämförelse har snittet på den månatliga kostnadsökningen för livsmedelsindustrin sedan 1992 varit två procent (enligt PPI).

– Vi har i drygt ett års tid i konjunkturbrev och debattartiklar varnat för den extrema kostnadskris som våra medlemsföretag har drabbats av. Branschen är van vid att hantera stora kostnadsförändringar på råvara, men vi har aldrig i modern tid sett två- till tresiffriga kostnadsökningar på allt annat som också krävs för att producera mat och dryck. Det här är en exempellös situation och den kräver snabba åtgärder, inte minst från dagligvaruhandelns och Systembolagets sida, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Läs mer: Kostnadskrisen: ”För många av oss små och mellanstora producenter handlar det nu om liv eller död”

Ökade producentpriser översätts sällan i lika stora prisökningar i konsumentledet, men kan ändå ge en vägledning om i vilken riktning konsumentpriserna är på väg. På livsmedelsområdet innebär det att det mesta talar för fortsatta prisökningar de kommande månaderna. I juni och juli månad kommer prisökningen i butik sannolikt bli tvåsiffrig, delvis som en effekt av att priserna under juni och juli 2021 faktiskt sjönk (årstakt).

Läs mer: Debatt: Maten är dyr – men måste bli ännu dyrare

– Det är ingen som vill se kraftigt ökade livsmedelspriser. Livsmedelsbranschen är extremt konkurrensutsatt och väldigt priskänslig. Men tyvärr måste priserna öka. Producenterna har ingen möjlighet att på egen hand hantera eller effektivisera bort de här rekordstora kostnadsökningarna. Vi är förbi den punkten sedan länge. Vi vädjar därför till livsmedelskedjorna att snabbt utöka möjligheterna till prisjusteringar. Vi vill även vädja till konsumenterna att fortsätta välja svenska livsmedel. De kan vara lite dyrare men givet deras höga kvalitet så är de fortfarande mycket prisvärda, säger Carl Eckerdal.

Läs mer: Debatt: ”Matkedjor stoppar behövliga prisökningar”

Detta är producentprisindex

Producentprisindex (PPI) redovisas av SCB varje månad och visar de kostnadsförändringar svenska företag möter för sin verksamhet. Materialet går att bryta upp på en rad olika näringslivsgrenar. Totalt sett var kostnadsutvecklingen för maj månad den största (årstakt) som SCB uppmätt sedan man började mäta PPI 1991.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98