Livsmedelssäkerhetens dag!

Den 7 juni firade Världshälsoorganisationen WHO Livsmedelssäkerhetens dag. Vi vill passa på och lyfta fram alla de fantastiska medarbetare inom våra livsmedelsföretag som arbetar med att tillverka säkra livsmedel varje dag.

I Sverige kan vi ta för givet att livsmedel som vi konsumerar är säkra, men så ser det inte ut överallt i världen. Därför vill Världshälsoorganisationen på World Food Safety Day sätta fokus på allt det arbete som görs för att upprätthålla livsmedelssäkerheten och det faktum att det involverar hela livsmedelskedjan.

Grundförutsättningar för livsmedelssäkerheten är utbildning och rengöring tillsammans med metodiska rutiner och kontroll av kritiska kontrollpunkter (HACCP). Nyligen har det i lagstiftningen införts krav på att livsmedelsföretagaren ska införa och upprätthålla en god livsmedelssäkerhetskultur. Det innebär att både företagsledning och medarbetare ska vara engagerade för en säker produktion och distribution av livsmedel.

För att ytterligare förklara vad detta innebär har vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope tagit fram en vägledning till detta avsnitt i lagstiftningen (kapitel Xia i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004). I arbetsgruppen har flera av våra medlemsföretag medverkat.

Det finns även information om livsmedelssäkerhet och hygien på Livsmedelsverkets hemsida.

Håll dig uppdaterad inom livsmedelslagstiftning

Vill du hänga med i vad som händer inom livsmedelslagstiftningsområdet så kan du som medlem i Livsmedelsföretagen anmäla dig till våra utskick med expertinformation.

För mer information

Marie Rydén

Näringspolitisk expert