Livsmedelsverket: Märkning av produkter med andra ingredienser

Kriget i Ukraina har påverkat leveranserna av råvaror till livsmedelstillverkning. Livsmedelsverket meddelar att företag som snabbt måste ändra sina recept bör kunna använda förtryckta förpackningar utan att märka om dem, till dess att de är slut. Men då måste de informera konsumenter på annat sätt.

Kriget i Ukraina har påverkat leveranserna av råvaror till livsmedelstillverkning. Förändringen har gått snabbt och det finns en uppenbar risk att de förpackningar som var tänkta att användas inte motsvarar det som nu kan produceras. Det är tillåtet för företag att ändra i recepten, så länge det inte innebär någon hälsorisk.

Så här skriver Livsmedelsverket på sin hemsida: ”Livsmedelsverket menar att de företag som byter ut ingredienser ska kunna använda förtryckta förpackningar tills de har tagit slut utan att märka om dem, men under vissa förutsättningar. De handlar till exempel om att företagen ska kunna visa att bristen har med kriget att göra, att ersättningsingredienser inte kan orsaka allergi, att de informerar kunderna på annat sätt och att felaktigt märkta förpackningar byts ut så snart som möjligt.”

Livsmedelsföretag uppmanas alltså att informera kunder på lämpligt sätt i de fall recept och produktsammansättning ändras. Att ta fram nya förpackningar tar tid och det kommer att finnas förståelse från kontrollmyndigheternas sida för den exceptionella situation Sverige och svensk livsmedelstillverkning befinner sig i.

– Det är bra att Livsmedelsverket varit lyhört i dialogen vi haft och nu har flexibilitet för att produktionen ska kunna fortsätta, säger Livsmedelsföretagens VD Björn Hellman.

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning