Livsmedelsverket: Planerar du export av livsmedel till Storbritannien?

Senast den 10 mars behöver Livsmedelsverket få kännedom om planerad export till Storbritannien av varor som kräver hälsointyg för att kunna planera för kontroll och utfärdande av exportintyg. Livsmedelsverket kommer att hålla ett digitalt informationsmöte om vad som gäller fredagen den 5 mars kl 10-11.

Sedan den 1 januari 2021 är Storbritannien ett land utanför EU. Det innebär att de har infört särskilda regler för import av bland annat livsmedel.

Storbritannien inför gränskontroll i tre steg och det påverkar dig som exporterar vissa livsmedel dit. Det innebär bland annat att det från den 1 april 2021 införs krav på att hälsointyg (exportintyg) ska medfölja livsmedel av animaliskt ursprung (exempelvis kött, honung, mjölk, äggprodukter). Även produkter som innehåller både en animalisk och en vegetabilisk del, sk sammansatta produkter, kommer att omfattas av bestämmelser för att kunna importeras till Storbritannien. Hälsointygen ska fyllas i av dig som exportör och utfärdas av behörig inspektör. Originalet av intyget ska medfölja sändningen och en elektronisk kopia ska skickas till importören så att denne kan ladda upp det i Storbritanniens elektroniska system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) innan sändningen ankommer till Storbritannien.

Från 1 juli 2021 ska alla livsmedel av animaliskt ursprung kontrolleras vid gränskontrollstation i Storbritannien. Från det datumet gäller även särskilda krav för ekologiska livsmedel.

Läs mer om kraven vid export till Storbritannien på Livsmedelsverket hemsida.

Informera Livsmedelsverket om planerad export

Livsmedelsverket behöver få kännedom om planerad export till Storbritannien av varor som kräver hälsointyg för att kunna planera för kontroll och utfärdande av exportintyg. Vi önskar därför att företag som ska exportera till Storbritannien skickar ett mejl till OK_Export_UK@slv.se (notera understrecken OK_Export_UK) med nedan uppgifter:

 

  • anläggning och godkännandenummer
  • vad ska exporteras (typ av livsmedel)
  • hur ofta exporten är tänkt att gå
  • varifrån exporten ska utgå
  • vilket intyg som planeras att användas
  • vilka tider ni önskar att exporten ska gå
  • kontaktperson och kontaktuppgifter på företaget

Vi önskar få in dessa uppgifter till Livsmedelsverket så snart som möjligt, dock allra senast den 10:e mars. Tack på förhand!

Informationsmöte 5 mars

Livsmedelsverket kommer att hålla ett digitalt informationsmöte om vad som gäller enligt ovan för branschorganisationer och företag som berörs av export till Storbritannien fredagen den 5 mars kl 10-11. Är du intresserad av att delta? Anslut till mötet via denna länk:

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp:

Klicka här för att delta i mötet.

Läs mer | Mötesalternativ

Mer information

Mer kunskap om export får du via vår e-utbildning för export i Livsmedelsverkets Utbildningsportal.
Nu tillgänglig också för företagare!