Lyckat första försök med Snabbspår för bagare

Den första gruppen med nyanlända som har erfarenhet från bageri har fått göra valideringstest. De har alltså i praktiken fått visa vad de kan, vilket underlättar och skyndar på möjligheten att få ett riktigt jobb.

Inom ramen för regeringens så kallade Snabbspår har Livsmedelsföretagen skapat ett bagerispår tillsammans med Livsmedelsarbetareförbundet. Erfarenheterna från styck och slakt har gjort det väldigt tydligt vad som krävs av Arbetsförmedlingen om vad som krävs för att matchning ska fungera.

Det är Jesper Långström och Moa Brink, välkända profiler i branschen, som fått i uppgift att utforma och genomföra ett praktiskt bageriprov. I första omgången har de testat nio nyanländas färdigheter i bageriyrket. Av dessa blev sex godkända medan tre behöver ytterligare utbildning/praktik innan de är aktuella för Snabbspår.

– Det har inte varit en helt enkel resa att förmå Arbetsförmedlingen att arbeta på ett sätt som fungerar. Men nu har vi fått möjlighet att köra vår första pilot och den föll väl ut. De nyanlända har förutom sin egen självskattning fått göra ett praktiskt prov där de visat att de verkligen kan baka. Bristen på bagare är stor och förhoppningsvis kan vi med Snabbspåret bidra till branschens kompetensförsörjning på ett positivt sätt, säger Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågorna hos Livsmedelsföretagen.

De bageriföretag som är intresserade eller som vill veta mer uppmanas att höra av sig till Karin Thapper.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39