Ny rapport om träningsboomen och våra matvanor

Idag presenterade Livsmedelsföretagen en ny rapport om träning, hälsa och matvanor i Sverige. Av rapporten framgår bland annat att svenskarnas utgifter för motion och hälsa nu ligger runt 50 miljarder kronor per år och att motionstrenden ser ut att stärkas ytterligare i år. 2 av 10 svenskar planerar att delta i ett motionslopp i år.

Foto: Anna Simonsson

Undersökningen om svenskarnas motionsvanor som är gjord av Demoskop/Livsmedelsföretagen visar att 63 procent av svenskarna motionerar regelbundet. Motionsfrekvensen skiljer sig inte nämnvärt mellan män och kvinnor och inte heller mellan inkomst och motion finns någon större koppling.

Sverigedemokrater motionerar minst

Minst antal motionärer, supervalåret 2014, finns bland de som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Där är det enbart 45 procent som tränar regelbundet.

Flest flitiga motionärer finns bland kristdemokrater och folkpartister, 82 respektive 77 procent. Alliansen har sammantaget fler flitiga motionärer bland sina väljare än den röd-gröna oppositionen.

Under förra året deltog 1 av 10 svenskar i ett motions/långlopp och ytterligare 1 av 10 planerar att delta i ett lopp i år. Och det finns många att välja på. Förra årets anordnades över 600 motionslopp runt om i Sverige.

50 miljarder på träning och hälsa

Svenskarna lägger också allt mer pengar på motion och hälsa. Livsmedelsföretagen beräknar i rapporten att vi lägger totalt runt 50 miljarder kronor per år, exklusive mat och dryck, för olika utgifter kopplat till motion och hälsa, exempelvis sportutrustning. Bara anmälningsavgifterna till motionsloppen uppgår tillsammans till en kvarts miljard kronor.

Sug efter hälsosam mat

Även våra matvanor styrs allt mer av hälsointresset. Hela 97 procent av livsmedelsproducenterna bedömer att efterfrågan på hälsosamma alternativ kommer att växa mycket eller något framöver. Bara värdet av försäljningen av frukt- och grönt uppgick till 45 miljarder kronor förra året.