Vi röstar som vi äter

Att våra matvanor har blivit en allt viktigare identitetsmarkör är känt sedan tidgare. Men hur ser kopplingen ut mellan synen på mat och hur vi röstar?

Våra återkommande Demoskopundersökningar visar på en hel del intressanta kopplingar mellan partisympati å ena sidan och synen på oss på livsmedelsindustrin, matpolitiska frågor och matvanor å den andra. (Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om om respektive undersökning).

Centerpartister gillar vår industri mest

Svenska folkets förtroende för livsmedelsindustrin har gradvis förbättrats det senaste 1-2 åren. Idag har 8 av 10 svenskar ett ganska eller mycket stort förtroende för livsmedelsindustrin i Sverige. När hästköttsskandalen rasade som värst förra våren var det bara 2 av 3 som hyste detta förtroende. Högst förtroende för vår industri finns hos Centerpartiets väljare, medan de som tänker rösta på Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna har lägst.

Matpolitik inte så viktigt för moderater

Enligt en undersökning vi presenterade i Almedalen tycker 2 av 3 väljare att partiernas matpolitik är mycket eller ganska viktigt för vilket parti de lägger sin röst på, mågot alltfler partier också försöker slå mynt av. Undersökningen visar att Miljöpartiet har det högsta förtroendet vad gäller matpolitiken i väljarkåren som helhet, och då särskilt bland rödgröna väljare. Bland alliansväljare har Centerpartiet det högsta förtroendet. Centerväljare är de som i högst utsträckning tycker att mat är en viktig politisk fråga. Att partiet valt ”närodlad politik” som slogan är således fullt logiskt. De som sympatiserar med Moderaterna respektive Sverigdemokraterna ger maten lägst betydelse för det egna partivalet.

Soicaldemokrater bantar minst

Fler än 3 av 10 svenskar följer eller försöker följa en särskild diet. Flest följare av dieter finns bland dem som sympatiserar med Folkpartiet respektive Feministiskt initiativ, medan socialdemokratiska väljare återfinns i dietbotten. För folkpartisterna är det framförallt 5:2-dieten som gäller, med FI:s sympatisörer gillar alla dieter ungefär lika mycket, dock inte LCHF.

Vänstern är Vego

Andelen vegetarianer eller veganer är högre bland vänsterpartister (15%) än hos miljöpartister (11%). Andelen moderata väljare som följer eller försöker följa en vegetarisk/vegan kost är däremot knappt mätbar.

Miljöpartister mest påverkade av grisdebatten

I våras, inför valet till Europaparlamentet, rasade ju en het debatt i Sverige om grisuppfödningen i Danmark och en del andra länder inom EU. En enkät vi genomförde kort därefetr visade att många svenska konsumenter påverkats av debatten. De flesta som påverkats svarade att de nu skulle köpa mer svenskt griskött istället, men de fanns också ganska många som sa att de skulle minska köttkonsumtionen överhuvudtaget. I den senare gruppen var miljöpartister klart överrepresenterade. SD-väljarna påverkades minst av grisdebatten. Av de som påverkades skulle dock så gott som alla köpa mer svenskt istället.

Folkpartister mest internationella

I en undersökning i våras ansåg 8 av 10 svenskar att det är mycket eller ganska viktigt att den mat man köper till övervägande del består av svenska råvaror. Här sticker Folkpartiets väljare ut. 4 av 10 Fp-väljare tycker inte det är särskilt viktigt. I samma undersökning fick deltagarna svara på hur ofta man köpte ekologiskt. Inte oväntat är miljöpartisterna de flitigaste ekokonsumenterna, medan SD-väljarna ligger i ekobotten. Många centerpartister är också flitiga ekokonsumenter, men i valet mellan importerade ekologiska livsmedel och svenska konventionellt producerade livsmedel väljer nästan alla centerpartister de svenska.