Mer mat – fler jobb lanserar Matjobb.se

Projektet Mer mat – fler jobb ska bidra till en starkare livsmedelsproduktion i Sverige. Som ett led i detta erbjuds företag inom livsmedelskedjan utbildning och rådgivning inom bland annat rekrytering, företagsanalys och kompetensutveckling. Nu lanserar projektet hemsidan Matjobb.se.

Projektet Mer mat – fler jobb har startats för att bidra till en starkare matproduktion i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat. Projektet är ett initiativ från Livsmedelsföretagen, LRF, Arbetsförmedlingen och Krinova finansierat av Europeiska Socialfonden.

För att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som det ger arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch, erbjuder Mer mat – fler jobb en rad kompetensutvecklande åtgärder. Åtgärder som är kraftigt rabatterade för Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Den 17 augusti öppnar projektets kursutbud på Matjobb.se för anmälningar till höstens och vinterns kurser och utbildningar i allt från ledarskap och ekonomi till sociala medier och marknadsföring. Kursutbudet kommer att fyllas på allt eftersom fler företagsanalyser avslutas och på så sätt bättre matcha behoven ute på företagen.