Minska utsläppen med stöd från Klimatklivet – så tar du del av pengarna

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som leder till en utsläppsminskning av växthusgaser. Nuvarande ansökningsperiod är 23 augusti-8 september. Audrée Paquette på Naturvårdverket förklarar vad man kan få stöd för och hur man ansöker.

Hej Audrée! Vad är Klimatklivet?

– Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som leder till en utsläppsminskning av växthusgaser. Stödet beslutas av Naturvårdsverket och premierar de åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona. Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläppför att nå målet om nettonollutsläpp till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen. Klimatklivet prioriterar därför stöd till sådana åtgärder under 2022.

Vilka kan söka Klimatklivsstöd?

– Bidraget kan ges till alla utom privatpersoner, t.ex. till företag, kommuner, organisationer, kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

Vilka åtgärder kan man få stöd för?

– Det kan exempelvis vara att konvertera fossilt bränsle som används för värmecentralsystem eller för kyl- och frysprocessen till biobränsle. Det skulle kunna vara åtgärder som innebär bättre avfallshantering och plaståtervinning, automatisering och energieffektivisering, investering i transportlastbilar som går på el, biogas eller vätgas m.m. Klimatklivet ser gärna satsningar på förnybara energikällor som till exempel biobränsle i pannor för industriella processer eller uppvärmning av lokaler, att sätta in värmeväxlare, lagra energi, nyare utrustning såsom värmepumpar, ventilationssystem och ugnar i industriprocesser samt modern styr- och reglerutrustning.

Hur mycket stöd kan man få?

– Det finns varken något minimi- eller maximibelopp, det lägsta stödbelopp har varit på några tusen kronor för en åtgärd och det högsta på flera hundra miljoner kronor. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen och varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Vilken stödandel man kan få varierar mellan 30 till 70 procent av den totala investeringskostnaden, beroende på vad det är för typ av åtgärd, storleken på företaget och var i landet åtgärden kommer att genomföras.

 Var söker man?

– Du skickar din ansökan till länsstyrelsen under den utlysta ansökningsperioden – vilket det är just nu fram till den 8 september. Vi har ansökningsperioder tre till fyra gånger per år ungefär.

Här skickar du in ansökan

Du skickar ansökan till din länsstyrelse under utlyst ansökningsperiod:

  • Pågående period: 23 augusti–8 september 2022

När länsstyrelsen har godkänt ansökan skickas den vidare till Naturvårdsverket som fattar ett slutgiltigt beslut om bifall eller avslag.

Länsstyrelsens sida för Klimatklivet

Åtgärder andra företag har fått stöd för

Vill man inspireras av vad andra aktörer har gjort för att minska sina utsläpp och därmed bidra till klimatomställningen kan man bläddra genom listan över de 4549 ansökningar som fått beviljat stöd från Klimatklivet sedan 2015:

Resultat för Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Mer information om Klimatklivet

Klimatklivet (naturvardsverket.se)