Mistra Food Futures: ”Det tvärvetenskapliga är vägen framåt”

Genom det stora samverkansprojektet och forskningsprogrammet MISTRA FOOD FUTURES ska en tvärsektoriell, vetenskaplig plattform byggas för att bidra till omställningen till ett hållbart livsmedelssystem i Sverige. Livsmedelsföretagen och flera av våra medlemmar är aktiva partners i projektet.

Texten nedan är ett utdrag från en artikel i hållbarhetsmagasinet ”Framtidens hållbara matsystem” som ingick i Dagens Industri den 14 april. 

Det var forskningsstiftelsen Mistra som utlyste medel motsvarande 64 miljoner kronor för att ta ett gediget helhetsgrepp kring det svenska matsystemets framtida utveckling.

Den vinnande ansökan kom från SLU, som tillsammans med RISE och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, är drivande huvudpartners. Programmet har också ett flertal partners från näringsliv, branschorganisationer och myndigheter.

Helena Hansson, professor i jordbrukssektorns ekonomi och Per-Anders Hansson, professor i lantbrukets teknik och system, båda vid SLU, är programchefer för Mistra Food Futures, som blev programmets namn.

– Vetenskapligt underlag visar hur nödvändig en omställning av samhället till ökad hållbarhet i alla dimensioner är, och maten är en väldigt viktig pusselbit. Alla FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till livsmedelsproduktion på olika sätt, säger Helena Hansson.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet. 

Mistra på Formas livsmedelsforskningsdagar

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, medverkar i en kort film om Mistra Food Futures som visades på Formas livsmedelsforskningsdagar 15-16 april. Du kan se filmen här:

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig