Möjligheter för livsmedelsföretag att investera i Ukraina

Den 29 november anordnade regeringen en konferens om det svenska biståndet till Ukraina. Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, var på plats. Han skriver här om vilket stöd som finns för svenska livsmedelsföretag som vill investera i Ukraina, och hur viktiga dessa investeringar är för Ukrainas återuppbyggnad och framtid.

Efter att Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig mot Ukraina för snart två år sedan har omvärlden blickat mot det självständiga landet med det stora modet. Hjälp och stöd i form av humanitära, militära och ekonomiska insatser har varit avgörande. Sedan en tid tillbaka står det klart att det inte bara handlar om återuppbyggnad utan också om att bygga ett nytt och annat Ukraina när kriget tagit slut, och helst innan.

Ett exempel på den svenska regeringens vilja att bidra var den konferens som anordnades den 29 november i Stockholm. Över 150 inbjudna företag och organisationer lyssnade på bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell som inledde med att beskriva hur den svenska biståndspolitiken nu prioriterar Ukraina och att biståndet dessutom görs om för att i högre utsträckning gynna investeringar som kan skapa långsiktigt hållbar utveckling.

Martin Åberg, Sveriges ambassadör i Kiev, var med på länk och gav sina intryck. När H&M åter öppnade sina butiker var det välkommet i sig, men också en signal för ukrainarna om vilka som står på deras sida. Samtidigt menade Åberg att vi kommer att få se flera uppdagade korruptionsskandaler. Åberg konstaterade att detta är ett tecken på att något görs åt den korruption som var ständigt närvarande fram till 2014, då ett mer västvänligt styre blev framröstat av folket.

Möjligheter och stöd för svenska livsmedelsföretag

När det gäller livsmedel är Ukraina en fortsatt stor producent av råvaror som vete, majs och solrosolja. Däremot är landet inte lika långt framme när det gäller förädlade livsmedel, något som kan komma att ändras framöver. Sveriges regering och centrala myndigheter i sammanhanget ser gärna fler svenska investeringar i Ukraina och hittills har det varit företag som Scania, Elekta och Sweco som använts som exempel. Lantmännen har en fabrik i Ukraina som faktiskt lyckades sätta produktionsrekord under 2022 och där det blir fler investeringar framöver.

Svenska livsmedelsföretag kan få hjälp och stöd av Business Sweden, som är exportfrämjande och har kontor i Kiev, liksom Exportkreditnämnden. Även Kommerskollegium kan vara behjälpligt när det gäller administrativa regler. Sidas generaldirektör talade också om möjligheten att kunna använda en del av biståndet som en ”försäkring”, eftersom det fortfarande är stora risker förknippade med att investera i ett land som befinner sig i krig.

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41