Möte med svenska europaparlamentariker i Strasbourg

För att markera starten för det svenska ordförandeskapet i EU och belysa viktiga aktuella lagstiftningsinitiativ reste Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund i tisdags till Strasbourg för att träffa svenska europaparlamentariker.

Bland politikerna återfanns Heléne Fritzon, Ilan De Basso, Carina Ohlson och Erik Berqkvist från Socialdemokraterna, Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner från Centerpartiet, Arba Kokalari från Moderaterna och Johan Nissinen från Sverigedemokraterna. Från Livsmedelsföretagens sida deltog bland annat styrelseordförande Sofie Morsink Eliasson och styrelseledamot Arletka Skurczynska. Även Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman var på plats i Strasbourg.

– Det stora intresset från ledamöterna är ett tydligt tecken på hur viktig frågan om svensk och europeisk livsmedelsproduktion har blivit. Coronapandemin och kriget i Ukraina visar att vi inte kan ta tillgången på livsmedel för given. Den här insikten sprider sig och förhoppningsvis bidrar den till kloka beslut framöver. Många stora frågor kring framtidens livsmedelsförsörjning ligger nu på EU-parlamentets bord och våra svenska parlamentariker har goda möjligheter att påverka lagstiftningen i en positiv riktning, säger Björn Hellman.  

Aktuella frågor som är viktiga för den svenska livsmedelskedjan är hur vi kan trygga vår livsmedelsförsörjning och den europeiska livsmedelsstrategin Farm to Fork. Strategin innehåller bland annat förslag till nya märkningsregler, reglering av miljöpåståenden, nya regler för förpackningar och förpackningsavfall, striktare regler för växtskydd och en kommande ramlagstiftning för ett hållbart livsmedelssystem.

Flera av de svenska parlamentarikerna sitter i de relevanta utskotten som kommer att behandla dessa förslag. Deras budskap på mötet var att man ska göra vad man kan för att ge så bra förutsättningar som möjligt för svensk livsmedelsproduktion framgent. Att Sverige dessutom är ordförandeland i Europeiska rådet första halvåret 2023 och kommer leda förhandlingarna förbättrar möjligheterna till påverkan. Livsmedelsföretagen har förstärkt sin Bryssel-närvaro under den här tiden och kommer fortsätta att jobba nära med företrädare för LRF.

– Att kunna anordna det här mötet tillsammans med LRF och visa på livsmedelskedjans gemensamma utmaningar, behov och prioriteringar gentemot våra beslutsfattare är en stor fördel. Från jord till bord är vi svenska livsmedelsproducenter några av världens mest innovativa, dynamiska och hållbara. Med rätt förutsättningar, inte minst i form av kloka och framsynta beslut på EU-nivå, så kan vi bli en mall för framtidens globala, hållbara livsmedelsproduktion, säger Sofie Eliasson Morsink.

På bilden syns Livsmedelsföretagens representanter, från vänster: Nicklas Amelin, Rasmus Bäckström, Sofie Eliasson Morsink, Arletka Skurczynska, Björn Hellman, Jimmy Sandell, Magnus Hultman

För mer information

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41