Myndigheter och näringsliv samarbetar för att lösa livsmedelsförsörjningen vid en bristsituation

Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Livsmedelsföretagen och flera av våra medlemsföretag deltar i samarbetet.

MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”

Coronapandemin och nu även Rysslands invasion av Ukraina har visat betydelsen av att Sverige har en god beredskap och robust livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har sedan tidigare ett brett uppdrag att stärka det civila försvaret när det gäller tillgången till mat. Nu startar ett arbete inom ramen detta, för att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation. Med andra ord: det ska finnas mat i landet även under en kris.

– Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation. Våra myndigheter har sedan tidigare i uppdrag att stärka försörjningsförmågan av mat inom ramen för det civila försvaret. Med det arbete som nu drar igång är ambitionen att vi tillsammans med näringslivet ska komma fram till konkreta lösningar som vi kan sätta i verket, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert