Nationell idétävling: Hur kan vi förebygga barnfetma?

Till och med den 19 februari finns det möjlighet att anmäla sig till en nationell idétävling, en Grand Challenge, om hur barnfetma kan förebyggas. Tävlingen riktar sig till organisationer, företag eller grupper av individer som i team tar sig an samhällsutmaningen barnfetma.

Idétävlingen är en del av projektet ”Prevention Barnfetma” som drivs av det strategiska innovationsprogrammet SweLIFE. Syftet med projektet är att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till förbättrad hälsa. Tillsammans med individen, hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet arbetar projektet för visionen noll barnfetma vid skolstart 2030. Det görs genom den breda förankringen som projektet har bestående av 24 formella parter, varav Livsmedelsföretagen är en, samt ett nätverk av aktörer.

– Livsmedelsföretagen och våra medlemsföretag arbetar för att främja goda matvanor och för att öka förståelsen för sambandet mellan levnadsvanor, matvanor och hälsa. Prevention Barnfetma ger oss möjligheter att jobba med detta i ett tidigt skede av livet och mot den viktigaste av alla målgrupper, våra barn. Här finns nu möjlighet för företagen att delta och bidra med kunskap, kreativitet och engagemang till den här viktiga frågan, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på  Livsmedelsföretagen.

Mer info och anmälan

Idétävlingen (Grand Challenges) börjar med ett så kallat hackathon under mars 2021, där teamen ska bidra med lösningar om hur barnfetma kan förebyggas. Fokus är på de små barnen – från graviditet till skolstart.

Här kan du läsa mer om tävlingen och dess olika steg. Anmälan till den första fasen – hackathon – är öppen till den 19 februari 2021.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig