Nominera till Prevents Arbetsmiljöstipendium 2021

Har du en chef eller ett skyddsombud som inspirerat till bättre arbetsmiljö under året som gått, och som kanske betytt extra mycket under de speciella omständigheter som pandemin inneburit? Nu är det dags att nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2021 som Prevent delar ut.

Nomineringen till årets arbetsmiljöstipendium pågår fram till den 31 maj. Stipendiet vänder sig till personer som löpande arbetat i samverkan för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den psykosociala. Stipendiesumman är på 15 000 kronor vardera och tanken är att pengarna ska användas för utbildning inom arbetsmiljöområdet.

– Inom Livsmedelsbranschen har vi gott om eldsjälar som uthålligt driver på med ständiga förbättringar inom såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen. Detta skapar både trygghet och värme på jobbet, vilket har varit extra viktigt i pandemitider. En sådan drivkraft är välkommen för både medarbetare och produktionen. Så, vilken engagerad chef eller engagerat skyddsombud tänker du nominera?

Skicka in din nominering via denna länk.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert