Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 2020

Du som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan fylla på och fördjupa dina kunskaper på vårens Gilla Jobbet-konferenser, som hålls på sex olika orter med start den 10 mars. Bli inspirerad av forskare, utbildare och specialister inom arbetsmiljö, arbetsmiljöverksamma på en arbetsplats och en ståuppkomiker. Intresset är stort så anmäl dig redan idag!

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Platserna blir fort fulltecknade så anmäl dig innan det är för sent.

De gemensamma passen på vårens konferenser tar upp konflikter, hot och våld, OSA-handlingsplan och arbetsmiljöåret, positivt handlande och kul på jobbet. Välj mellan pass om att upptäcka och förebygga risker för belastningsskador, och få ner olycksfallen genom bättre tillbudsrapportering. Andra valbara pass: arbetsmiljöekonomi, hälsofrämjande ledarskap, och rimliga förutsättningar för chefen.

Gilla Jobbet våren 2020

10 mars – Malmö
12 mars – Göteborg
17 mars – Sundsvall
19 mars – Luleå
24 mars – Växjö
2 april – Karlstad

Mer info och anmälan

Du anmäler dig här och här hittar du mer information om Gilla Jobbet.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert