Nu kan du se ”Sant, falskt och mittemellan om processad mat” på vår Youtube-kanal

Den 7 april arrangerade Livsmedelsföretagen ett välbesökt seminarium om processad mat och den senaste tidens debatt kring ultraprocessade livsmedel. Seminariet finns nu tillgängligt på Livsmedelsföretagens Youtube-kanal.

Syftet med seminariet var att med utgångspunkt i den samlade vetenskapen bredda och nyansera bilden av begreppet processad mat, och de 50 åhörarna på plats fick lyssna på tre ledande forskare inom obesitasbehandling, livsmedelsteknik och nutrition.

Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, gick igenom vad den samlade forskningen säger om sambandet mellan processade livsmedel och hälsa, med fokus på det som kallas ultraprocessade livsmedel.

Andreas Håkansson, docent och lektor vid institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds universitet, förklarade hur lätt det är att hamna fel när man fokuserar på hur mycket eller var någonstans olika livsmedel har ”processats”. Andreas illustrerade detta med exempel på hur ett antal av våra mest nyttiga livsmedel genomgår omfattande bearbetning innan de når konsumenten.

Emma Patterson, nutritionist på Livsmedelsverket och lektor i folkhälsonutrition på Karolinska Institutet, gick igenom problematiken med klassificering av mat och de vetenskapliga bristerna i en uppmärksammad studie som hävdade att svenskarna åt mest ultraprocessad mat i EU.

Från vänster: Ingrid Larsson, Emma Patterson, Andreas Håkansson, Elisabet Rytter

Seminariet avrundades med ett panelsamtal om den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring ultraprocessade livsmedel. I samtalet deltog även Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

– När man läser artiklar om mat och hälsa ser man ofta rådet att man ska undvika processad mat. Det har inget stöd i den samlade vetenskapen och riskerar att helt i onödan skrämma upp konsumenterna. Detsamma gäller debatten kring så kallade ultraprocessade livsmedel. Att fokusera på trubbiga klassificeringssystem i stället för på näringsinnehåll och Livsmedelsverkets kostråd leder inte till bättre matvanor. Vår förhoppning är att seminariet redde ut några av alla de missförstånd och felaktigheter som finns kring processad mat och bidrog till att sprida vetenskapliga fakta och kunskap, säger Elisabet Rytter.

Daniel Emilson, press- och mediechef på Livsmedelsföretagen, var moderator.

Här kan du titta på seminariet

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig