Nu kan du söka finansiering för förädling av svenska växtbaserade råvaror

Både efterfrågan och utbudet av växtbaserad vardagsmat ökar, men få av produkterna är baserade på svensk råvara och förädlade i Sverige. Vinnova satsar nu därför på lösningar som förbättrar förutsättningarna för att framtidens växtbaserade vardagsmat odlas och förädlas i Sverige. Utlysningen vänder sig till företag och andra organisationer som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential.

Genom sin satsning på svensk växtbaserad mat vill Vinnova bidra till att öka den svenska livsmedelssektorns konkurrenskraft och förmåga till hållbart resursutnyttjande, när allt fler efterfrågar växtbaserad vardagsmat.

Vinnovas utlysning ”Framtidens goda och hållbara vardagsmat – Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror” är en satsning på innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror. Utlysning är framtaget utifrån behov som identifierats i livsmedelskedjan bland annat med hjälp av Sweden Food Arena. Fokus är processer i förädlingsledet men syftet är att skapa förutsättningar för utveckling inom hela den växtbaserade värdekedjan.

Två erbjudanden att söka

 

  1. Kortare genomförbarhetsstudier där man kan undersöka nya idéer i ett tidigt skede, planera för hur de kan tas vidare och utvärdera dess potential. Genomförbarhetsstudier beviljas bidrag med maximalt 500 000 kronor under maximalt 6 månader.
  2. Mer omfattande innovationsprojekt där ny kunskap tas tillvara, testas, tillämpas och utvecklas i nya lösningar (produkter, processer eller tjänster) som har potential att skalas upp. Innovationsprojekt kan maximalt beviljas bidrag med totalt tre miljoner kronor under max 2 år.

Utlysningen vänder sig till företag och andra organisationer som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential kring de växtbaserade produkterna. I ansökan om Innovationsprojekt ska minst två projektparter ingå.

Vill du veta mer?

Vinnova bjuder in till frågestund vid tre tillfällen där det finns möjlighet att få veta mer om utlysningen:

  • 15 juni kl 14
  • 29 juni kl 14
  • 3 augusti kl 14

Utlysningen stänger den 7 september kl 14.

Kontaktpersoner på Vinnova

Joanna Franzén, Områdesledare hållbara matsystem, +46 8 473 30 54, joanna.franzen@vinnova.se

Jesper Orhammar, Utlysningsansvarig, +46 8 473 31 53, hallbaramatsystem@vinnova.se