Nu ska det bli enklare och tydligare om bröd

Sveriges bagare & konditorer, SBK, har tagit initiativ till nya branschöverenskommelser som ska göra det enklare och tydligare för både konsumenter och bageribranschen att förstå vad bröd egentligen är. Vi älskar bröd och ville givetvis veta mer så vi ställde fem snabba frågor till Martin Lundell, vd för SBK.

Varför kommer detta nu? Har det rått förvirring kring vad bröd är?

− Ja, faktiskt. Det har länge förekommit många begrepp kring bröd, som betyder och tolkas olika hos både konsumenter och inom bageribranschen. Det har lett till en del oklarheter och det har ibland varit otydligt vad som skiljer olika bröd åt. Det här vill vi nu ändra på genom att underlätta för konsumenterna att göra medvetna val och genom att skapa en tydlig spelplan för branschen. Därför har vi, på våra medlemsföretags initiativ, tagit fram nya branschöverenskommelser som ska definiera grundläggande begrepp kring framförallt märkning av bröd.

Är branschöverenskommelserna tvingande eller frivilliga för brödproducenterna?

− Till att börja med är det både och. Branschriktlinjer, som är tvingande, godkänns av Livsmedelsverket och därmed kontrolleras de av miljö- och hälsoinspektörer. Vi som branschorganisation har inga sanktionsmöjligheter för dem som inte följer överenskommelserna, men vissa delar som ingår regleras av EU-lagstiftning, så man kan säga att det blir en blandning av frivilliga och tvingande regler. Men ambitionen är att överenskommelserna så småningom ska bli branschriktlinjer, vilket ger en starkare ställning. Detta utreds just nu av Livsmedelsverket.

Martin Lundell, vd för SBK

Ni har bland annat sett över definitionen och märkningen av fullkorn. Varför det?

− I ett första steg omfattar överenskommelserna områdena bakdag, fibrer, fullkorn och stenugnsbakat. Vad gäller fullkorn har vetenskapen visat att det är den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i högst grad. Den samlade forskningen är enig om att det är viktigt för folkhälsan att fler människor äter mer fullkorn. I branschöverenskommelsernas definition har vi därför valt en konstruktion som stödjer en strävan mot att fler människor ska äta lite mer fullkorn, snarare än att några få ska välja att äta väldigt mycket. Konkret kommer detta innebära en ny märkning av halterna av fullkorn i bröd. Som det är nu förekommer ofta två olika procentsatser, vilket kan vara ganska förvirrande. Med de nya reglerna kommer det att endast vara en siffra och den utgår från nyckelhålsmärkningens gränsvärde.

Hur har ni arbetat fram branschöverenskommelserna?

− De har tagits fram av en arbetsgrupp inom SBK, som bestått av representanter från medlemsföretag där både hantverksbagare och industriföretag ingått. Det har varit väldigt viktigt för oss att ha med representation från hela branschen i arbetet. Om vi ska uppnå konkurrens på lika villkor, oavsett om man är stor eller liten, måste alla känna att de kan följa reglerna, och att de är relevanta för varje företag. I andra europeiska länder pågår liknande arbeten med regler, men där är det många gånger bara hantverksbagarna som omfattas. Då blir det olika spelregler för olika företag. Det vill vi inte ha här.

Vad händer i övrigt på brödfronten? Ökar eller minskar svenskarnas brödkonsumtion? Några tydliga trender?

− Det händer mycket intressant på marknaden. Intresset för fullkorn ökar som sagt och kan nog förväntas påverka konsumentens val framöver. En annan intressant aspekt är näthandeln och hur den förändrar inköpsmönster. Många av de som handlar sin mat på nätet väljer att fortsatt handla just brödet i butik eller i ett bageri. I takt med att näthandeln ökar blir det intressant att följa hur konsumenten väljer att göra sina inköp av bröd. Inom själva hantverket har svenska bagare visat upp sig internationellt och vunnit priser i t ex Euroskills och VM för juniorer. Flera av våra unga duktiga bagare startar egna bagerier och intresset för hantverket i bagaryrket fortsätter att öka.

Om du har frågor om de nya branschöverenskommelserna kan du höra av dig till Martin Lundell på martin@bageri.se och 08-762 67 94.