Nu träder UTP-lagen i kraft

Den 1 november trädde lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan i kraft. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och står redo att svara på frågor och ta emot anmälningar. Livsmedelsföretagen erbjuder våra medlemsföretag stöd och rådgivning.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

– Den 1 november togs ett stort och efterlängtat steg mot en mer rättvis, balanserad och konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja. Min förhoppning är att de här metoderna nu upphör och att lagen aldrig behöver användas. Men om du är medlem i Livsmedelsföretagen och upplever att du utsätts för oskäliga villkor eller påtryckningar, då ska du veta att vi kommer ge dig allt stöd du behöver, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Otillbörliga handelsmetoder kan beskrivas som avtalsvillkor som inte förekommer i normala, sunda affärsrelationer, ensidigt framtvingade av den starkare parten. Genom den nya lagen införs ett förbud för köpare med en årsomsättning på mer än 2 miljoner euro att använda vissa otillbörliga handelsmetoder mot leverantörer, oavsett hur stor leverantörens omsättning är.

Grunden till den nya lagstiftningen är ett EU-direktiv som syftar till att skapa ett grundskydd för leverantörer i hela unionen. Sverige har valt att genomföra lagstiftningen på ett ambitiöst och enkelt sätt genom att ha samma regler för alla produkter och aktörer som omfattas av lagstiftningen.

Exempel på metoder som förbjuds från och med den 1 november är:

  • Sena betalningar
  • Sena annulleringar
  • Ensidigt ändrade villkor
  • Obehöriga angrepp på leverantörens företagshemligheter
  • Kommersiella repressalier

Här kan du hitta mer information om UTP-lagen

Konkurrensverket och UTP-lagen

När beslutet fattades om att införa lagen om otillbörliga handelsmetoder beslutades även att en ändring skulle göras i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för uppgiftslämnare. Den nya bestämmelsen innebär att det ska vara sekretess på alla uppgifter i ett ärende som kan avslöja tipsarens eller leverantörens identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att tipsaren eller leverantören lider skada.

Konkurrensverkets sida om otillbörliga handelsmetoder

Är du medlem och har frågor om UTP-lagen?

Skicka ett mail till utp@li.se så ser vi till att du får den hjälp du behöver. Om du hellre vill ta det på telefon kan du ringa Rasmus Bäckström, näringspolitisk expert, på 08-762 65 34.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41